Relaţiile internaţionale academice reprezintă una din componentele principale ale strategiei de dezvoltare a Universităţii Titu Maiorescu,  în concordanţă cu Declaraţia de la Bologna şi noile tendinţe europene de globalizare cât şi pan europene privind crearea unui spaţiu comun al învăţămantului superior  şi al cercetării în Europa. Abordarea europeană a instruirii universitare este un element definitoriu al identităţii instituţiei, pe lângă seriozitatea şi calitatea studiilor, în sensul modern al concepţiei Bologna şi anume de pregătire a studenţilor pentru piaţa globală a muncii şi pentru viitoarea carieră. Modul în care o universitate participă la viaţa academică internaţională, la colaborarea în programe şi proiecte care stimulează mobilitatea studenţilor si cadrelor didactice, este un criteriu important de apreciere a calităţii instituţiei. Relaţiile internaţionale ale UTM sunt în continuă dezvoltare.  Participarea la Programul de Învătare pe tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning Programme), în special la Programul ERASMUS + are o deosebită semnificaţie si antrenează studenţi şi cadre didactice din toate facultăţile. Universitatea Titu Maiorescu este deţinătoare a cartei Erasmus + pentru perioada 2014-2021.

Universitatea Titu Maiorescu este membră în  Asociaţia Europeană a Universităţilor (EUA), cea mai importantă organizaţie a instituţiilor de învătamânt superior din Europa,  Asociaţia Internaţională a Universităţilor (IAU),  în Asociaţia Europeană a Coordonatorilor Erasmus (EAEC) şi de curând membră în  AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE.

Facultatea de Științe Economice  are acorduri bilaterale în Programul LLP/ERASMUS cu universităţile:  University of Orleans, Paris 13, (Franţa), Universita degli Studi di Roma “La Sapienza”, (Italia), Instituto Politecnico do Cavado E Do Ave, Universidade Aberta, (Portugalia), Baltic International Academy, Baltijas Psihologijas un Menedzmenta Augstkola, (Letonia), Kadir Has Universitesi, Canakkale Onsekiz Universitesi, Suleyman Demirel University, Celal Bayar University, Mustafa Kemal University, Kahramanmaras Sudcu Imam University, Istanbul Medipol University, (Turcia), Baltijas Psihologijas un Menedzmenta Augstkola, Boleslaw Markowski Higher School of Commerce, Spoleczna Akademia Nauk, (Polonia), precum şi acorduri pentru plasamente/practică studenţi încheiate cu organizaţiile World of Skills (Nottingham) din Marea Britanie, Easy Job Bridge (Malta), Celal Bayar University, Suleyman Demirel University, (Turcia).