PROGRAME DE MASTER PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021/2022

Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor a Universității Titu Maiorescu oferă pentru anul universitar 2021-2022 două programe de master, cu o durata de 2 ani (patru semestre), pentru absolvenții ciclului I licență:

  • Fiscalitate și politici financiare – organizat împreună cu Camera Consultanților Fiscali
  • Contabilitate, audit și expertiză contabilă – organizat împreună cu Camera Auditorilor Financiari din România

Cursurile se desfășoară în cadrul unui orar care să permită cursanților să aibă și un loc de muncă. Studiile de master se finalizează prin susținerea unei lucrări de disertație.

Va puteți înscrie online la unul dintre programele noastre de master prin intermediul portalului de admitere.

Tot aici veți regăsi detalii referitoare la documentele si actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master.