EXAMEN DE LICENȚĂ 2024

SESIUNEA IULIE 2024

Calendarul înscrierii la examenul de licență sesiunea IULIE 2024

 

 • Perioada de înscriere:          25.06.2024 – 05.07.2024            9:00 – 15:30 

                                                               Sâmbătă 29.06.2024                10:00 – 13:00

Desfășurarea probelor examenului de licență:

Programul de studiiProbaData
Contabilitate și informatică de gestiune (ZI + ID) 

Evaluarea cunoștințelor de specialitate (probă orală) – descarcă Bibliografie și tematică specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune

15 iulie
 

Susținerea lucrării de diplomă – descarcă  GHID pentru redactarea lucrării de diplomă CIG

16 iulie
Finanțe și Bănci (ZI + ID) 

Evaluarea cunoștințelor de specialitate (probă orală) – descarcă Bibliografie și tematică specializarea Finanțe și Bănci

11 iulie
 

Susținerea lucrării de diplomă – descarcă  GHID pentru redactarea lucrării de diplomă FB

12 iulie
Administrarea Afacerilor (ZI) 

Evaluarea cunoștințelor de specialitate (probă orală) – descarcă Bibliografie și tematică specializarea Administrarea Afacerilor

 

11 iulie
 

Susținerea lucrării de diplomă – descarcă  GHID pentru redactarea lucrării de diplomă AA

12 iulie

 

Dosarul de înscriere al candidatului pentru susținerea examenului de licență trebuie să conțină următoarele documente și acte:

 1. cerere-tip de înscriere (descarcă Cerere FB, Cerere CIG, Cerere AA);
 2. fișa de lichidare pentru absolvenții proprii (descarcă fișa);
 1. dovada achitării taxei de susținere a examenului de licență ; (achitata prin portal, casierie luni-vineri, transfer bancar)
 2. notă de informare a candidatului la examenul de licență/formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (descarcă nota); 
 1. lucrarea de licență, printată și pe suport electronic (stick memorie USB), însoțită de referatul îndrumătorului științific (descarcă formular), raportul antiplagiat, precum și de declarația pe proprie răspundere a candidatului privind originalitatea conținutului lucrării (descarcă declarație);
 2. diploma de bacalaureat, în original și copie;
 3. certificat de naștere, copie;
 4. certificat de căsătorie (dacă este cazul), copie;
 5. orice alt act care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), copie;
 6. copie CI/pașaport copie;
 7. două fotografii color format ¾;
 8. aprobarea consiliilor de administrație și a senatelor universitare ale universității absolvite și ale UTM, în cazul candidaților de la alte universități.

 

Mai multe detalii găsiți in METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EXAMENELOR DE LICENŢĂ ŞI DISERTAȚIE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023 – 2024