Despre Noi

Istorie şi tradiţie
Facultatea de de Ştiinţe Economice este o structură academică cu tradiţie în învăţământul superior economic particular din România. În toamna anului 1990, s-a înfiinţat prima facultate cu acest profil din învăţământul particular românesc – Facultatea de Ştiinţe Economice. Ca o recunoaştere a calităţii şi profesionalismului manifestate în formarea studenţilor, Facultatea de Ştiinţe Economice a fost acreditată prin Legea nr. 239 din 23.04.2002 (când s-au făcut primele acreditări în învăţământul superior privat românesc), intrând cu drepturi depline în sistemul naţional de învăţământ, fapt care a presupus:
 • organizarea examenelor de licenţă şi disertaţie în cadrul facultăţii;
 • eliberarea diplomelor de licenţă şi masterat;
 • organizarea de cursuri postuniversitare.
Fiind într-o continuă dinamică şi prezentând o adaptabilitate la cerinţele pieţei muncii, în anul 2022 Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor îşi schimbă numele în Facultatea de Ştiinţe Economice. 

 

Misiune
Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice este de a forma specialişti în economie, cu o temeinică pregătire profesională, capabili de a se integra foarte repede şi de a răspunde exigenţelor locurilor de muncă unde se vor angaja pe piaţa internă şi internaţională, de a dezvolta studenţilor atitudini de creativitate şi competitivitate, în concordanţă cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere. 

 

Educaţie şi performanţă
Facultatea de Ştiinţe Economice pregăteşte studenţii în conformitate cu structura Bologna, în două cicluri de învăţământ: un prim ciclu de bază, cu durata de 3 ani urmat de un al doilea, de master, cu o durată de 2 ani.
Invăţământul se asigură, în cadrul primului ciclu, prin două forme:
 • învăţământ de zi (cu frecvenţă) – la Bucureşti
 • învăţământ la distanţă – la Bucureşti

 

Perspective
Absolventii noştrii găsesc multiple posibilităţi de încadrare pe piaţa forţei de muncă:
 • în cadrul băncilor sau altor instituţii financiare;
 • la diferite societăţi de asigurări;
 • în orice organizaţie din ţară şi din străinătate, în cadrul compartimentelor financiar-contabile, de vânzări şi de aprovizionare;
 • la societăţi de consultanţă financiar-contabilă şi fiscală;
 • îşi pot deschide propria afacere.

 

Programe de studii
În prezent, în cadrul primului ciclu, Facultatea pregăteşte specialişti în următoarele domenii:
 • Finanţe – program de studii Finanţe şi bănci
 • Contabilitate – program de studii Contabilitate şi informatică de gestiune
 • Administrarea Afacerilor – program de studii Administrarea afacerilor

În ciclul al doilea, Facultatea organizează un număr de 2 cursuri de master:

 • Fiscalitate şi politici financiare– organizat împreună cu Camera Consultanţilor Fiscali din România
 • Contabilitate, audit și expertiză contabilă

 

Deschidere internaţională
Facultatea de de Ştiinţe Economice aplică Sistemul European de Evaluare prin Credite Transferabile – ECTS. Sistemul permite studenţilor să studieze timp de unu sau două semestre într-o altă universitate dintr-o ţară membră a Uniunii Europene şi nu numai, examenele promovate acolo fiind recunoscute la revenirea în ţară. De asemenea, avem încheiate parteneriate cu Universităţi prestigioase din străinătate, împreună cu care realizăm un schimb permanent de studenţi. Între acestea amintim:
 • Universitate d’Orleans – Franţa
 • Universite de Paris VII – Franţa
 • Telecom Ecole de Management – Franţa
 • Kadir Has Universitesi – Turcia
 • Canakkale Onsekiz Mart Universitesi – Turcia
 • Celal Bayar Universitesi – Turcia
 • Universita Studii Internationali di Roma – Italia
 • Instituto Politecnico de Cavado E Do Ave – Portugalia
 • Baltic International Academy – Letonia
 • Northwestern University – Chicago, SUA

 

Parteneriate
Facultatea de Ştiinţe Economice este implicată activ în procesul de formare a studenţilor săi, sprijinind accesul la programe de internship prin încheierea unor acorduri cu companii de prestigiu din ţară şi străinătate.  Între acestea amintim:
 • Paragon Europe – Malta (pentru stagii de practică)
 • World of Skills, Placement Maker Limited – UK (pentru stagii de practică)
 • Pluriva
 • Coface
 • Banca Transilvania
 • BRD Group Societe
 • BCR
 • Cameea Consulting
Împreună cu companiile partenere organizăm workshop-uri şi cursuri facultative, având ca obiectiv dobândirea de către studenţii noştri de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi care să îi pregătească pentru a fi competitivi pe piaţa muncii.

 

Calitate în educaţie
În cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a luat fiinţă în anul 2013 Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic, cu sprijunul căruia facultatea îşi propune următoarele obiective:
 • Orientarea profesională şi dezvoltarea competenţelor pentru integrarea facilă a elevilor și studenților pe piaţa muncii;
 • Motivarea studenţilor şi a potenţialilor studenţi pentru dezvoltarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul economic, prin acordarea unor burse private și oferirea unor stagii de practică de către firmele partenere;
 • Informarea studenţilor despre oferta educaţională şi proiectele conexe dezvoltate de centru;
 • Adaptarea continuă a programelor de învățământ la cerințele pieței muncii;
 • Organizarea de workshop-uri tematice pentru elevi şi studenţi, în vederea dobândirii de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi care să le ofere acestora posibilitatea de a face faţă la cerinţele angajatorilor.

 

Social Media
Începând cu anul 2012 Facultatea de Ştiinţe Economice este prezentă în reţelele de socializare. Pe Facebook ne puteţi găsi la adresa: www.facebook.com/utmsteco