Lista tutorilor de an pentru programe de studii universitare de masterat:

  • Anul I de studii (toate programele) – Lect.univ.dr. Tănase Alin-Eliodor
  • Anul II de studii (toate programele) – Conf.univ.dr. Văduva Florin