În noul sediu din Calea Văcăreşti nr. 189 (corpul M), Facultatea de Științe Economice dispune de 4 amfiteatre, 6 săli de seminar, 1 laborator de informatică şi spaţii administrative. Spaţiile de învăţământ sunt dotate corespunzător unor activităţi de calitate în concordanţă cu destinaţia lor. Acestea dispun de facilităţile necesare unui proces didactic modern: videoproiector, retroproiector, laptop, ecrane de proiecţie, conexiune la internet.

O aulă cu 700 locuri permite organizarea unor manifestări ştiinţifice şi culturale de mare anvergură.