STUDII DE LICENTA IF si ID

 

ANUL I:

 • Fundamentele psihologiei
 • Psihologie experimentală
 • Psihoneurofiziologie
 • Istoria psihologiei
 • Bazele psihologiei sociale
 • Statistică psihologică
 • Informatică psihologică
 • Comunicare de specialitate în limba engleză
 • Practică de specialitate
 • Educaţie fizică
 • Genetica comportamentului uman
 • Psiholingvistică
 • Introducere în filosofia minţii
 • Psihologie interculturală
 • Sociologie
 • Psihologia familiei
 • Logică
 • Etică şi integritate academică

 

ANUL II

 • Psihologia personalităţii
 • Psihodiagnoză
 • Metodologia cercetării psihologice
 • Psihologia grupurilor
 • Psihologie organizaţională
 • Psihologia copilului şi a adolescentului
 • Psihologia adultului şi a vârstnicului
 • Psihologie judiciară
 • Psihologie cognitivă
 • Psihologia muncii
 • Comunicare de specialitate în limba engleză
 • Practică de specialitate
 • Educaţie fizică
 • Introducere în psihanaliză
 • Managementul proiectelor europene
 • Psihologia sportului
 • Psihologia sănătăţii
 • Psihologia religiei

 

ANUL III

 • Psihopatologie şi psihiatrie
 • Fundamentele psihoterapiei
 • Bazele psihoterapiei cognitiv-comportamentale
 • Introducere în psihologia resurselor umane
 • Tehnici proiective
 • Psihologia cuplului şi a sexualităţii
 • Psihologie economică
 • Psihologia educaţiei
 • Consiliere educaţională şi vocaţională
 • Practică de specialitate pentru elaborarea lucrării de licenta
 • Sugestiologie
 • Psihoterapii de scurtă durată
 • Psihologia învăţării
 • Modele logico-analitice ale relaţiilor psihosociale
 • Psihopatologie psihanalitică
 • Psihologie clinica

 


 

STUDII DE MASTER IF

PSIHOTERPII COGNITIV – COMPORTAMENTALE

ANUL I

 • Hipnoză clinică
 • Psihodiagnoză clinică
 • Stresul vieţii moderne şi tulburările afective
 • Metodologia cercetării în psihoterapie
 • Practică de specialitate (Rezidenţiat clinic)

 

ANUL II

 • Aplicaţii clinice ape psihoterapiei cognitiv-comportamentale
 • Strategii şi tehnici ale psihoterapiei cognitiv-comportamentale
 • Comunicare terapeutică
 • Consiliere psihologică
 • Psihoterapii de profunzime
 • Etică şi integritate academică
 • Practică de specialitate

 

PSIHOLOGIE CLINICĂ, HIPNOZĂ ȘI INTERVENȚII TERAPEUTICE DE SCURTĂ DURATĂ

 

ANUL I

 • Hipnoză clinică şi eroksoniană
 • Psihodiagnostic clinic
 • Psihodiagnoză şi intervenţie terapeutică la pacienţii psihotici
 • Comunicare terapeutică
 • Metodologia cercetării în psihoterapie
 • Psihologie evoluţionistă
 • Practică de specialitate

 

ANUL II

 • Psihoterapii de scurtă durată
 • Comunicare terapeutică
 • Psihodiagnoză şi intervenţie terapeutică la copil şi adolescent
 • Diagnoză şi intervenţie psihoterapeutică la drogodependenţi
 • Psihologie clinică şi psihosomatică
 • Practică de specialitate
 • Etică şi integritate academică
 • Elaborarea lucrării de disertaţie
 • Optimizarea performanţelor umane

 

PSIHOLOGIA RESURSELOR UMANE

 

ANUL I

 • Specificul organizaţiilor contemporane
 • Informatica managementului resurselor umane
 • Metodologia cercetării resurselor umane
 • Selecţia şi evaluarea resurselor umane
 • Managementul resurselor umane
 • Practică de specialitate

 

ANUL II

 • Selecţia şi evaluarea resurselor umane
 • Managementul resurselor umane
 • Perfecţionarea resurselor umane
 • Psihodiagnosticul personalităţii în resursele umane
 • Etică şi integritate academică
 • Practică de specialitate
 • Elaborarea lucrării de disertaţie

 

TEHNICI DE COMUNICARE ȘI INFLUENȚĂ SOCIALĂ

 

ANUL I

 • Comunicare şi influenţă în societatea contemporană
 • Metodologia cercetării proceselor de comunicare
 • Argumentaţia în comunicare
 • Aspecte psihoinformatice ale comunicării
 • Practică de specialitate

 

ANUL II

 • Tehnici şi metode de influenţă socială
 • Psihosociologia comunicării organizaţionale
 • Aspecte psihoinformatice ale comunicării
 • Etică şi integritate academică
 • Practică de specialitate
 • Eleborarea lucrării de disertaţie

 

PSIHOLOGIE ȘCOLARĂ ȘI CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ

 

ANUL I

 • Psihologia educaţiei şi învăţării
 • Dezvoltarea carierei
 • Consiliere multiculturală
 • Fundamentele consilierii şcolare
 • Metodologia cercetării în psihologie şi consiliere
 • Practică de specialitate

 

ANUL II

 • Consilierea şi formarea adulţilor
 • Consiliere şcolară
 • Strategii şi tehnici de evaluare în consiliere
 • Etică şi integritate academică
 • Practică de specialitate
 • Elaborarea lucrării de disertaţie

 

PSIHOLOGIE JUDICIARĂ

 

ANUL I

 • Psihologie judiciară
 • Psihologia actului infracţional
 • Psihologia comportamentului antisocial
 • Psihologie victimală
 • Personalitate şi comportament
 • Tehnici de investigare a câmpului infracţional
 • Psihotraumatologie
 • Practică de specialitate
 • Victimologie

 

ANUL II

 • Tulburări psihice şi comportamente patologice
 • Expertiza medico-legală
 • Infracţionalitate cibernetică
 • Infracţionalitate economică
 • Tehnici profiling
 • Tehnici de măsurare a comportamentului simulat
 • Psihologia mărturiei judiciare, interogatoriu psihanalitic
 • Etică şi integritate academică
 • Practică de specialitate
 • Practică de eleborare a lucrării de disertatie
 • Criminalistică

 

PSIHOLOGIA SPORTULUI

 

ANUL I

 • Psihologia performanţei sportive; Solicitări psihice în sport
 • Practica reglării şi autoreglării în sportul de performanţă
 • Psihodiagnoză în sportul de performanţă
 • Metode şi tehnici de investigare psihologică a sportivilor
 • Practică psihologică (Intervenţii psihologice în sportul de performanţă)

 

ANUL II

 • Psihologia antrenamentului; Pregătirea psihică a sportivilor
 • Consiliere şi psihoterapie la sportivii de performanţă
 • Etică şi performanţă în sport
 • Pregătirea psihologică a concursurilor sportive
 • Grupul sportiv şi conducerea lui
 • Etică şi integritate academică
 • Practică psihologică I si II
 • Elaborarea lucrării de disertaţie

 

PSIHANALIZĂ

 

ANUL I

 • Rezistenţă şi interpretarea rezistenţei
 • Transferul şi interpretarea transferului
  Evaluarea psihologică în psihologia clinica
 • Psihodinamica dezvoltării umane
 • Cadrul psihanalitic şi temporalitate
 • Procesul psihanalitic şi timpul subiectiv
 • Practică de specialitate

 

ANUL II

 • Contratransferul şi utilizarea contratransferului
 • Transferul şi contratransferul analistului
 • Procesul psihanalitic şi spaţiul psihic
 • Psihopatologia spaţiului psihic
 • Psihologie şi analiză jungiană
 • Tehnici şi metode clinice jungiene
 • Psihanaliză aplicată
 • Psihiatrie psihodinamică
 • Etică şi integritate academică
 • Practică de specialitate
 • Elaborarea lucrării de disertaţie