EXAMEN DE LICENŢĂ

– SESIUNEA IUNIE 2022 –

 

 • ÎNSCRIERI: 13 – 17 iunie 2022

Documente necesare înscrierii: cerere de înscriere (se găseşte la Secretariat);  fişă de lichidare (se poate obţine de la Secretariat);  certificat de naştere (şi de căsătorie, dacă este cazul), în copie legalizată, precum şi orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume, în copie legalizată; diploma de bacalaureat, în original şi copie legalizată4 fotografii tip paşaportcopie CI/BIchitanţa de achitare a taxei pentru susţinerea examenului de licenţă; dosar plic pe a cărui copertă se vor completa: datele personale, facultatea, forma de învăţământ, promoţia, nume şi prenume, număr de telefon şi adresa de e-mail.

 

 • PROBA SCRISĂ: 20 iunie 2022 – orele: 900 – 1200

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR DE EVALURARE ŞI SPECIALITATE ÎN DOMENIU

Examenul constă în tratarea a 6 subiecte din următoarea bibliografie:

1) Fundamentele psihologiei

Caracteristicile psihicului uman.

Personalitatea
Golu, M. – „Bazele psihologiei generale”, Editura Universitară, Bucureşti, 2002, p. 91-122.
Golu, M. – „Bazele psihologiei generale”, Editura Universitară, Bucureşti, 2002, p. 645-712.

Cristea, D. – „Tratat de psihologie socială”, Editura ProTransilvania, Bucureşti, 2001, p. 90-121 sau Cristea, D. – „Tratat de psihologie socială”, Editura Trei, Bucureşti, 2017, p. 155-260.

2) Psihologie organizaţională şi a resurselor umane.

Organizaţiile din perspectivă psihosocială.

Specificul psihologiei resurselor umane.

Cristea, D. – „Tratat de psihologie socială”, Editura ProTransilvania, Bucureşti, 2001, p. 279-336 sau Cristea, D. – „Tratat de psihologie socială”, Editura Trei, Bucureşti, 2017, p. 624-773.

Craiovan, P. – „Psihologia muncii şi a resurselor umane”, Editura Renaissance, 2008, p. 70-118, 239-252.

3) Psihoterapii.

Psihoterapie cognitiv – comportamentală.

Psihanaliză
Holdevici, I. – “Elemente de Psihoterapie”, Editura All, Bucureşti, 1996, p. 107-132.

Holdevici, I. – “Tratat de psihoterapie cognitiv – comportamentală”, Editura Trei, Bucureşti, 2008, p. 9-25.

Zamfirescu, V. D. – “Introducere în psihanaliza freudiană şi postfreudiană”, Editura Trei, Bucureşti, 2007, p. 17-41, 263-305.

 

EXAMENUL SE VA DESFĂŞURA ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII TITU MAIORESCU, Calea Văcăreşti nr. 189.

PREZENTAREA LA SALĂ SE VA FACE LA ORA 800 CU CARTEA DE IDENTITATE

 

 • PROBA ORALĂ: 23 iunie 2022, ora 900

PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ

 


 

EXAMEN DE LICENŢĂ

– SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022 –

 

 • ÎNSCRIERI: 12,13 septembrie 2022

Documente necesare înscrierii: cerere de înscriere (se găseşte la Secretariat);  fişă de lichidare (se poate obţine de la Secretariat);  certificat de naştere (şi de căsătorie, dacă este cazul), în copie legalizată, precum şi orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume, în copie legalizată; diploma de bacalaureat, în original şi copie legalizată4 fotografii tip paşaportcopie CI/BIchitanţa de achitare a taxei pentru susţinerea examenului de licenţă; dosar plic pe a cărui copertă se vor completa: datele personale, facultatea, forma de învăţământ, promoţia, nume şi prenume, număr de telefon şi adresa de e-mail.

 

 • PROBA SCRISĂ: 15 septembrie 2022 – orele: 900– 1200

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR DE EVALURARE ŞI SPECIALITATE ÎN DOMENIU

Examenul constă în tratarea a 6 subiecte din următoarea bibliografie:

1) Fundamentele psihologiei

Caracteristicile psihicului uman.

Personalitatea
Golu, M. – „Bazele psihologiei generale”, Editura Universitară, Bucureşti, 2002, p. 91-122.
Golu, M. – „Bazele psihologiei generale”, Editura Universitară, Bucureşti, 2002, p. 645-712.

Cristea, D. – „Tratat de psihologie socială”, Editura ProTransilvania, Bucureşti, 2001, p. 90-121 sau Cristea, D. – „Tratat de psihologie socială”, Editura Trei, Bucureşti, 2017, p. 155-260.

2) Psihologie organizaţională şi a resurselor umane.

Organizaţiile din perspectivă psihosocială.

Specificul psihologiei resurselor umane.

Cristea, D. – „Tratat de psihologie socială”, Editura ProTransilvania, Bucureşti, 2001, p. 279-336 sau Cristea, D. – „Tratat de psihologie socială”, Editura Trei, Bucureşti, 2017, p. 624-773.

Craiovan, P. – „Psihologia muncii şi a resurselor umane”, Editura Renaissance, 2008, p. 70-118, 239-252.

3) Psihoterapii.

Psihoterapie cognitiv – comportamentală.

Psihanaliză
Holdevici, I. – “Elemente de Psihoterapie”, Editura All, Bucureşti, 1996, p. 107-132.

Holdevici, I. – “Tratat de psihoterapie cognitiv – comportamentală”, Editura Trei, Bucureşti, 2008, p. 9-25.

Zamfirescu, V. D. – “Introducere în psihanaliza freudiană şi postfreudiană”, Editura Trei, Bucureşti, 2007, p. 17-41, 263-305.

 

EXAMENUL SE VA DESFĂŞURA ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII TITU MAIORESCU, Calea Văcăreşti nr. 189.

PREZENTAREA LA SALĂ SE VA FACE LA ORA 800 CU CARTEA DE IDENTITATE

 

 • PROBA ORALĂ: 18 septembrie 2022, ora 900

PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ

 

 

EXAMEN DE LICENŢĂ

– SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 –

 

 

 • ÎNSCRIERI: 13 – 15 septembrie 2021

Documente necesare înscrierii: cerere de înscriere (se găseşte la Secretariat);  fişă de lichidare (se poate obţine de la Secretariat);  certificat de naştere (şi de căsătorie, dacă este cazul), în copie legalizată, precum şi orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume, în copie legalizată; diploma de bacalaureat, în original şi copie legalizată4 fotografii tip paşaportcopie CI/BIchitanţa de achitare a taxei pentru susţinerea examenului de licenţă; dosar plic pe a cărui copertă se vor completa: datele personale, facultatea, forma de învăţământ, promoţia, nume şi prenume, număr de telefon şi adresa de e-mail.

 

 • PROBA SCRISĂ: 16 septembrie 2021 – orele: 900– 1200

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR DE EVALURARE ŞI SPECIALITATE ÎN DOMENIU

Examenul constă în tratarea a 6 subiecte din următoarea bibliografie:

1) Fundamentele psihologiei

Caracteristicile psihicului uman.

Personalitatea
Golu, M. – „Bazele psihologiei generale”, Editura Universitară, Bucureşti, 2002, p. 91-122.
Golu, M. – „Bazele psihologiei generale”, Editura Universitară, Bucureşti, 2002, p. 645-712.

Cristea, D. – „Tratat de psihologie socială”, Editura ProTransilvania, Bucureşti, 2001, p. 90-121 sau Cristea, D. – „Tratat de psihologie socială”, Editura Trei, Bucureşti, 2017, p. 155-260.

2) Psihologie organizaţională şi a resurselor umane.

Organizaţiile din perspectivă psihosocială.

Specificul psihologiei resurselor umane.

Cristea, D. – „Tratat de psihologie socială”, Editura ProTransilvania, Bucureşti, 2001, p. 279-336 sau Cristea, D. – „Tratat de psihologie socială”, Editura Trei, Bucureşti, 2017, p. 624-773.

Craiovan, P. – „Psihologia muncii şi a resurselor umane”, Editura Renaissance, 2008, p. 70-118, 239-252.

3) Psihoterapii.

Psihoterapie cognitiv – comportamentală.

Psihanaliză
Holdevici, I. – “Elemente de Psihoterapie”, Editura All, Bucureşti, 1996, p. 107-132.

Holdevici, I. – “Tratat de psihoterapie cognitiv – comportamentală”, Editura Trei, Bucureşti, 2008, p. 9-25.

Zamfirescu, V. D. – “Introducere în psihanaliza freudiană şi postfreudiană”, Editura Trei, Bucureşti, 2007, p. 17-41, 263-305.

 

EXAMENUL SE VA DESFĂŞURA ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII TITU MAIORESCU, Calea Văcăreşti nr. 187.

PREZENTAREA LA SALĂ SE VA FACE LA ORA 800 CU CARTEA DE IDENTITATE

 

PROBA ORALĂ: 19 septembrie 2021, ora 900

PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ

 


 

EXAMEN DE LICENŢĂ

– SESIUNEA IUNIE 2021 –

 

 

 • ÎNSCRIERI: 14 – 24 iunie 2021

Documente necesare înscrierii: cerere de înscriere (se găseşte la Secretariat);  fişă de lichidare (se poate obţine de la Secretariat);  certificat de naştere (şi de căsătorie, dacă este cazul), în copie legalizată, precum şi orice alt act care atestă schimbări de nume sau prenume, în copie legalizată; diploma de bacalaureat, în original şi copie legalizată; 4 fotografii tip paşaport; copie CI/BI; chitanţa de achitare a taxei pentru susţinerea examenului de licenţă; dosar plic pe a cărui copertă se vor completa: datele personale, facultatea, forma de învăţământ, promoţia, nume şi prenume, număr de telefon şi adresa de e-mail.

 

 • PROBA SCRISĂ: 28 iunie 2021 – orele: 900 – 1200

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR DE EVALURARE ŞI SPECIALITATE ÎN DOMENIU

Examenul constă în tratarea a 6 subiecte din următoarea bibliografie:

1) Fundamentele psihologiei

Caracteristicile psihicului uman.
Personalitatea
Golu, M. – „Bazele psihologiei generale”, Editura Universitară, Bucureşti, 2002, p. 91-122.
Golu, M. – „Bazele psihologiei generale”, Editura Universitară, Bucureşti, 2002, p. 645-712.
Cristea, D. – „Tratat de psihologie socială”, Editura ProTransilvania, Bucureşti, 2001, p. 90-121 sau Cristea, D. – „Tratat de psihologie socială”, Editura Trei, Bucureşti, 2017, p. 155-260.

2) Psihologie organizaţională şi a resurselor umane.

Organizaţiile din perspectivă psihosocială.
Specificul psihologiei resurselor umane.
Cristea, D. – „Tratat de psihologie socială”, Editura ProTransilvania, Bucureşti, 2001, p. 279-336 sau Cristea, D. – „Tratat de psihologie socială”, Editura Trei, Bucureşti, 2017, p. 624-773.
Craiovan, P. – „Psihologia muncii şi a resurselor umane”, Editura Renaissance, 2008, p. 70-118, 239-252.

3) Psihoterapii.

Psihoterapie cognitiv – comportamentală.
Psihanaliză
Holdevici, I. – “Elemente de Psihoterapie”, Editura All, Bucureşti, 1996, p. 107-132.
Holdevici, I. – “Tratat de psihoterapie cognitiv – comportamentală”, Editura Trei, Bucureşti, 2008, p. 9-25.
Zamfirescu, V. D. – “Introducere în psihanaliza freudiană şi postfreudiană”, Editura Trei, Bucureşti, 2007, p. 17-41, 263-305.

 

EXAMENUL SE VA DESFĂŞURA ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII TITU MAIORESCU, Calea Văcăreşti nr. 187.

PREZENTAREA LA SALĂ SE VA FACE LA ORA 800 CU CARTEA DE IDENTITATE

 

 • PROBA ORALĂ: 01 iulie 2021, ora 900

PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENŢĂ