Despre Noi

 

Facultatea de Psihologie a Universităţii Titu Maiorescu a fost înfiinţată în 1991, este acreditată prin Legea 239/2002 şi face parte din Sistemul Naţional de Învăţământ al României, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg de aici:
 • Asigură un program de studii universitare pentru ciclul de licenţă la forma de zi şi forma la distanţă cu durată de 3 ani, iar pentru licenţiaţi diverse programe de masterat cu durata de 2 ani.
 • Aplică Sistemul European de Evaluare prin Credite Transferabile, ECTS.
 • Organizează examen de licenţă pentru finalizarea studiilor universitare şi sesiune de susţinere a dizertaţiei pentru finalizarea studiilor de masterat.
Prin programe sale de studii, Facultatea de Psihologie a Universităţii Titu Maiorescu asigură pregătirea de specialişti pentru următoarele profesiuni:
 • Cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar şi cel universitar de psihologie.
 • Cercetători ştiinţifici în institutul de profil al Academiei Române.
 • Psihologi calificaţi să lucreze în servicii publice sau private, în domeniile:psihoterapie şi psihologie clinica, consiliere maritală şi de cuplu, tehnici de evaluare psihologică si psihosocială, consilier-negociator, psihologia resurselor umane şi politici de personal, psihologia reclamei şi a publicităţii, consilier de imagine, consiliere educaţională şi vocaţională.

Absolvenţii găsesc multiple posibilităţi de angajare
, cum sunt:
 • Licee, universităţi şi centre de perfecţionare a personalului din diferite domenii de activitate
 • Cabinete şcolare de consiliere psiho-pedagogică şi vocaţională
 • Centre de asistentă psihologică din case de copii, centre de plasament, şcoli ajutătoare şi cămine de bătrâni
 • Firme de testare şi selecţie a personalului
 • Laboratoare şi cabinete de psihologie organizate de către agenţi economici de stat sau privaţi, spitale, clinici medicale de stat sau private, şcoli, licee şi facultăţi
 • Firme de publicitate
 • Institute de sondare a opiniei publice
Prin Programul ERASMUSFacultatea de Psihologie oferă stagii de pregătire a studenţilor la Universităţile Paris XIII şi Paris VII  în domeniul PSIHANALIZEI, şi la Universitatea Laguna – Tenerife, Spania, în domeniul PSIHOLOGIEI SOCIALE. Prin intermediul proiectelor de mobilităţi ale cadrelor didactice din Programul ERASMUS, profesori şi cercetători prestigioşi de la Universităţile Paris VIIParis XIII şi Laguna-Tenerife susţin cursuri şi conferinţe la Facultatea de Psihologie.Facultatea de Psihologie are relaţii de colaborare cu alte universităţi de prestigiu din SUA (University of Florida, Charleston Southern University) şi Australia (Universitatea Australiei de Vest – Perth, Universitatea din Melbourne).