ANUL UNIVERSITAR 2024-2025

Facultatea de Psihologie din cadrul Universității Titu Maiorescu organizează următoarele masterate cu durata de 4 semestre (120 de credite transferabile):

 1. Psihologie clinică, hipnoză şi intervenţii terapeutice de scurtă durată 
 2. Psihanaliză
 3. Psihologie judiciară
 4. Psihologia sportului
 5. Psihoterapii cognitiv-comportamentale
 6. Psihologia resurselor umane
 7. Tehnici de comunicare și influență socială
 8. Psihologie școlară și consiliere educațională

 

Înscrierea la examenul de admitere pentru anul universitar 2024-2025 la studiile de masterat, Facultatea de Psihologie, sesiunea septembrie 2024 se face on-line pe portalul de admitere: https://www.utm.ro/admitere-2024/ in perioada: 1-23 septembrie 2024.

 

PLANIFICAREA INTERVIURILOR PENTRU ADMITEREA LA MASTER
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2024

INTERVIURILE DE ADMITERE LA PROGRAMELE DE MASTER SE SUSTIN IN ZILELE DE 28 SI 29 SEPTEMBRIE 2024, LA SEDIUL FACULTATII

Acte si documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master:

 • diploma de bacalaureat (în original și copie);
 • diploma de licență și suplimentul la diplomă (în original și copii);
 • adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență, pentru promoția 2024 (în original și copie);
 • documentul care atesta recunoașterea/echivalarea studiilor universitare de către direcția de specialitate a Ministerului Educației Naționale (se depune de către candidații care au efectuat studiile universitare în strainatate);
 • adeverință din care să rezulte calitatea de student în ciclul de studii universitare de master la o alta facultate și diploma de licență însoțită de suplimentul la diplomă (copii);
 • certificat de naștere (în original și copie);
 • certificat de căsătorie (în original și copie), dacă este cazul;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului pentru a urma studii superioare;
 • 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
 • buletin/carte de identitate/pașaport (în original și copie);
 • certificat de competență lingvistică pentru limba română (se depune de către candidații cetățeni străini);
 • cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2024-2025.

Candidatul va prezenta actele și documentele de mai sus, într-un dosar-plic, dupa ce va fi declarant admis si a confirmat prin plata ratei 1 a taxei de studii.

 

Citește mai multe detalii!
Metodologie admitere 2024 – Facultatea de Psihologie