ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

 

Facultatea de Psihologie din cadrul Universității Titu Maiorescu organizează următoarele masterate cu durata de 4 semestre (120 de credite transferabile):

 1. Psihologie clinică, hipnoză şi intervenţii terapeutice de scurtă durată 
 2. Psihanaliză
 3. Psihologie judiciară
 4. Psihologia sportului
 5. Psihoterapii cognitiv-comportamentale
 6. Psihologia resurselor umane
 7. Tehnici de comunicare și influență socială
 8. Psihologie școlară și consiliere educațională

 

Înscrierea la examenul de admitere pentru anul universitar 2022-2023 la studiile de masterat, Facultatea de Psihologie, sesiunea septembrie 2022 se face on-line pe portalul de admitere: https://www.utm.ro/admitere-2022/ in perioada 1-22 septembrie 2022.

PLANIFICAREA INTERVIURILOR PENTRU ADMITEREA LA MASTER
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

 

 • PSIHOTERAPII COGNITIV – COMPORTAMENTALE: 25.09.2022, ora 900, sala M102
 • PSIHOLOGIE CLINICĂ, HIPNOZĂ ŞI INTERVENŢII TERAPEUTICE DE SCURTĂ DURATĂ: 25.09.2022, ora 900, sala M113
 • PSIHOLOGIA RESURSELOR UMANE: 25.09.2022, ora 900, sala M103
 • TEHNICI DE COMUNICARE ŞI INFLUENŢĂ SOCIALĂ: 24.09.2022, ora 1000, sala M102
 • PSIHOLOGIE ŞCOLARĂ ŞI CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ: 25.09.2022, ora 830, sala M103
 • PSIHOLOGIE JUDICIARĂ: 25.09.2022, ora 1000, sala M103
 • PSIHANALIZA: 24.09.2022, ora 1100, sala M113
 • PSIHOLOGIA SPORTULUI: 25.09.2022, ora 1200, sala M113

Acte si documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master:

 • diploma de bacalaureat (în original și copie);
 • diploma de licență și suplimentul la diplomă (în original și copii);
 • adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență, pentru promoția 2022 (în original și copie);
 • documentul care atesta recunoașterea/echivalarea studiilor universitare de către direcția de specialitate a Ministerului Educației Naționale (se depune de către candidații care au efectuat studiile universitare în strainatate);
 • adeverință din care să rezulte calitatea de student în ciclul de studii universitare de master la o alta facultate și diploma de licență însoțită de suplimentul la diplomă (copii);
 • certificat de naștere ((în original și copie);
 • certificat de căsătorie (în original și copie), dacă este cazul;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului pentru a urma studii superioare;
 • 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
 • buletin/carte de identitate/pașaport (în original și copie);
 • certificat de competență lingvistică pentru limba română (se depune de către candidații cetățeni străini);
 • cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2022-2023.

Candidatul va prezenta actele și documentele de mai sus, într-un dosar-plic, dupa ce va fi declarant admis si a confirmat prin plata ratei 1.

 

Citește mai multe detalii!
Metodologie admitere 2022 – Facultatea de Psihologie

 

 

ANUL UNIVERSITAR 2021

 

Facultatea de Psihologie din cadrul Universității Titu Maiorescu organizează următoarele masterate cu durata de 4 semestre (120 de credite transferabile):

 1. Psihologie clinică, hipnoză şi intervenţii terapeutice de scurtă durată 
 2. Psihanaliză
 3. Psihologie judiciară
 4. Psihologia sportului
 5. Psihoterapii cognitiv-comportamentale
 6. Psihologia resurselor umane
 7. Tehnici de comunicare și influență socială
 8. Psihologie școlară și consiliere educațională

 

Acte si documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master:

 • diploma de bacalaureat (în original și copie legalizată);
 • diploma de licență și suplimentul la diplomă (în original și copii legalizate);
 • adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență, în original, pentru promoția 2021;
 • documentul care atesta recunoașterea/echivalarea studiilor universitare de către direcția de specialitate a Ministerului Educației Naționale (se depune de către candidații care au efectuat studiile universitare în strainatate);
 • adeverință din care să rezulte calitatea de student în ciclul de studii universitare de master la o alta facultate și diploma de licență însoțită de suplimentul la diplomă (copii legalizate);
 • certificat de naștere (copie legalizată);
 • certificat de căsătorie (copie legalizată), dacă este cazul;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului pentru a urma studii superioare;
 • 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
 • buletin/carte de identitate/pașaport în copie;
 • certificat de competență lingvistică pentru limba română (se depune de către candidații cetățeni străini);
 • cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2021-2022.

Candidatul va prezenta actele și documentele de mai sus într-un dosar-plic.

 


 

PLANIFICAREA INTERVIURILOR PENTRU ADMITEREA LA MASTER
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 

 • PSIHOTERAPII COGNITIV – COMPORTAMENTALE: 29.09.2019, ORA 9.00, SALA V 005
 • PSIHOLOGIE CLINICĂ, HIPNOZĂ ŞI INTERVENŢII TERAPEUTICE DE SCURTĂ DURATĂ: 29.09.2019, ORA 9.00, SALA V 001
 • PSIHOLOGIA RESURSELOR UMANE: 29.09.2019, ORA 10.30, SALA V 208
 • TEHNICI DE COMUNICARE ŞI INFLUENŢĂ SOCIALĂ: 28.09.2019, ORA 11.00, SALA V 208
 • PSIHOLOGIE ŞCOLARĂ ŞI CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ: 29.09.2019, ORA 9.00, SALA V 208
 • PSIHOLOGIE JUDICIARĂ: 29.09.2019, ORA 11.30, SALA V 208
 • PSIHANALIZA: 28.09.2019, ORA 12.00, SALA V 208
 • PSIHOLOGIA SPORTULUI: 29.09.2019, ORA 9.00, SALA V 001

Facultatea de Psihologie din cadrul Universității Titu Maiorescu organizează următoarele masterate cu durata de 4 semestre (120 de credite transferabile):

 1. Psihologie clinică, hipnoză şi intervenţii terapeutice de scurtă durată 
 2. Psihanaliză
 3. Metodologie și psihometrie
 4. Psihologie judiciară
 5. Psihologia sportului
 6. Psihoterapii cognitiv-comportamentale
 7. Psihologia resurselor umane
 8. Tehnici de comunicare și influență socială
 9. Psihologie școlară și consiliere educațională

 


 

Acte si documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master:

 • diploma de bacalaureat (în original și copie legalizată);
 • diploma de licență și suplimentul la diplomă (în original și copii legalizate);
 • adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență, în original, pentru promoția 2014;
 • documentul care atesta recunoașterea/echivalarea studiilor universitare de către direcția de specialitate a Ministerului Educației Naționale (se depune de către candidații care au efectuat studiile universitare în strainatate);
 • adeverință din care să rezulte calitatea de student în ciclul de studii universitare de master la o alta facultate și diploma de licență însoțită de suplimentul la diplomă (copii legalizate);
 • certificat de naștere (copie legalizată);
 • certificat de căsătorie (copie legalizată), dacă este cazul;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate a candidatului pentru a urma studii superioare;
 • 3 (trei) fotografii tip carte de identitate;
 • buletin/carte de identitate/pașaport în copie;
 • certificat de competență lingvistică pentru limba română (se depune de către candidații cetățeni străini);
 • cerere de înscriere la concursul de admitere și de înmatriculare la studii universitare de master pentru anul universitar 2014-2015.
Candidatul va prezenta actele și documentele de mai sus într-un dosar-plic.