Facultatea de Psihologie a Universităţii Titu Maiorescu îşi desfăşoară activitatea într-un sediu ultramodern al Universităţii, situat pe Calea Văcăreşti, 187, Sector 4.Spaţiile de învăţământ ale facultăţii sunt moderne şi funcţionale, fiind alcătuite din 3 amfiteatre şi 10 săli de seminar. Facultatea dispune de un laborator de psihologie aplicată şi de un laborator de informatică cu aplicaţii în psihologie.

Laboratorul de psihologie aplicată a fost recent dotat cu aparate de testare psihologică :

  • simulator conducere auto SX05-93
  • tremormetru cu manipulare electronică 05-27B
  • stabilometru electronic pentru măsurarea ţinutei ortostatice asistat de calculator 05-47H
  • tester coordonare manuală 05-52T
  • complex senzor tester cu conflictograf senzo-motor 05-58K

Laboratorul de informatică
 este echipat cu 20 de calculatoare prevazute cu soft special pentru testările psihologice (teste psihologice aptitudinale, atitudinale, de personalitate etc.).În privinţa resurselor informaţionale, Biblioteca Universităţii Titu Maiorescu are o secţiune special alocată Facultăţii de Psihologie, iar cărţile de specialitate sunt împărţite în trei secţiuni:
  • psihologie clinică, psihoterapie, psihanaliză (peste 1500 volume)
  • psihologie socială, organizaţională, ocupaţională şi a resurselor umane (peste 1200 volume)
  • psihologie experimentală, psihodiagnostic şi psihologie aplicată (peste 900 volume)

Sala de lectură
 are peste 50 de locuri şi 10 calculatoare la dispoziţia studenţilor.
psihologie_01
plopeanuphoto.ro-UTM-amfiteatre-91
psihologie_07
psihologie_05
psihologie_02
psihologie_08
psihologie_10
psihologie_03
psihologie_051
plopeanuphoto.ro-UTM-amfiteatre-81
psihologie_04
psihologie_06
psihologie_09
psihologie_11