DECAN 

Prof.univ.dr. Viorel Iulian TĂNASE


PRODECAN

Conf.univ.dr. Petru CRAIOVAN


 
AUDIENŢE:

 • DECAN – Prof.Univ.Dr. Viorel Iulian TĂNASE: Luni 1000-1200
 • PRODECAN – Conf.univ.dr. Petru CRAIOVAN: Miercuri 800-1000

 CONSILIUL FACULTĂŢII DE PSIHOLOGIE

 

DEPARTAMENTUL PSIHOLOGIE ȘI PSIHOTERAPIE

 1. Prof.univ.dr. Irina Holdevici – director
 2. Conf.univ.dr. Barbara Crăciun – consilier
 3. Lect.univ.dr. Simona Reghintovschi – consilier

DEPARTAMENTUL ȘTIINȚE COGNITIVE

 1. Lect.univ.dr. Oana Mateescu – director
 2. Prof.univ.dr. Dumitru Gheorghiu – consilier
 3. Prof.univ.dr. Viorel Tănase -consilier

CONSILIUL

 1. Prof.univ.dr. Irina Holdevici
 2. Prof.univ.dr. Titi Paraschiv
 3. Prof.univ.dr. Dumitru Gheorghiu
 4. Prof.univ.dr. Viorel Iulian Tănase
 5. Conf.univ.dr. Barbara Crăciun
 6. Conf.univ.dr. Petru Craiovan
 7. Lect.univ.dr. Oana Mateescu
 8. Lect.univ.dr. Simona Reghintovschi
 9. Catrinel Costas  – Student
 10. Adela Marinescu – Student
 11. Ioana Daniela Neacșu – Student

 


CUVÂNTUL DECANULUI

Obiectivul central al Facultăţii de Psihologie este realizarea de specialişti în domeniul psihologiei care să impună un sistem axiologic corespunzător cadrului paradigmatic configurat de provocările actuale de ordin tehnologic, politic şi social.
Vectorul intelectual actual definit prin două coordonate, notaţia matematică – expresie a simbolismului universal şi logica simbolică modernă, rezultantă a logicii realităţii a condus la tehnicizarea proceselor de gândire, creşterea rolului experimentului în cunoaşterea psihologică, analiza cantitativ-statistică, crearea de arhitecturi tehnice autoinstruibile construite după analogia IT&C şi funcţionarea creierului uman, care se descarcă în conformitate cu principiile logicii dualităţii şi algebrei booleene.
Aplicaţii ale ştiinţelor pozitive în descifrarea raţionalităţii de tip uman, cu rezultate remarcabile, cum ar fi:

Descărcarea fluxurilor neuronale în conformitate cu codul binar;

Descrierea sinapsei ca un mecanism de adecvanţă între semnalele de ieşire şi stimulul pentru excitarea elementului următor;

Teoria reglajului homeostazic şi adaptativ aplicabil modelelor logico-matematice, tehnice, biologice, psihologice şi sociale;

Mecanisme de autoorganizare şi comportamentale fundamentate pe logica simbolică şi teoria IT&C;

Relaţia intrare (organe senzorile, echipamente periferice de intrare) – ieşire (organe efectorii, echipamente periferice de ieşire) este o relaţie consecutivă în timp, implicând definirea relaţiei de ordine trecut-viitor de către organele de integrare a informaţiei(sistemul nervos, unitate centrală) în sistemele de stocare şi gestiune a memoriei şi cunoştinţelor;

Atingerea limitelor investigaţionalede de către teoria sistemelor dinamice şi descrierea organismului uman ca un sistem (structural şi funcţional), complex, antientropic, autoregenerativ, cu capacitate de învăţare şi autoadaptare;

au determinat mutaţii ştiinţifice profunde identificabile în profilul psihologului secolului al XXI-lea.
Obiectul psihologiei este studiul organismului uman care, sub aspect substanţial, energetic şi informaţional, este cel mai performant dintre sistemele existente, de aceea cred că rezultatele cercetătorilor psihologi vor putea fi fructificate şi în domenii tangente psihologiei(logică, cibernetică, teoria informaţiei, bionică, robotică, managementul cunoaşterii, teoria organizaţiei, cibernetică juridică, etc.); acest lucru face ca psihologul să fie un utilizator al tehnologiei actuale, un promotor al acesteia precum şi izvorul unor noi ştiinţe cum ar fi cibernetica al cărei izvor este în psihologie având matematica drept instrument de investigaţie teoretică iar ingineria sub raport experimental.
Absolvenţii facultăţii noastre utilizează rezultatele ştiinţifice din domeniul psihologiei şi al domeniilor conexe aplicându-le în studiul organismului uman, de aceea îi putem defini drept arhitecţi ai spiritului într-o lume dinamică, complexă, integrată şi cognoscibilă.Toate aceste gânduri se vor reflecta în modul în care înţeleg să perfecţionez structura şi funcţionalitatea acestei facultăţi aflată în timpul marilor provocări ştiinţifice şi instituţionale.

 

DECAN,
Prof.univ.dr. Viorel Iulian TĂNASE