SECRETAR ȘEF: Mihaela Radu

Secretar: Carmen Mihai

Secretar: Irina Băețică

Secretar: Claudia Costache

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL: Luni – Vineri 1200 – 1500

E-mail: psihologie@univ.utm.ro

Telefon/fax: 021.330.26.80ORAR SEMESTRUL I
AN UNIVERSITAR 2019-2020

Anul IAnul IIAnul III

PLANIFICAREA RESTANȚELOR

– SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 –

INFORMAŢII UTILE

Pentru achitarea taxelor la Universitatea Titu Maiorescu se pot folosi următoarele modalităţi de plată:

  1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată, care poate fi accesat aici;
  2. Prin transfer bancar (ordin de plată) în contul RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
  3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București;
  4. Plată cu CARD BANCAR – POS, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.