În planul de învățământ al Facultăţii de Psihologie, sunt prevăzute stagii de practică de specialitate de către 60 de ore în fiecare an de studiu.

Pentru stagiile de practică, Facultatea de Psihologie a încheiat convenţii de colaborare, acorduri şi contracte cu unităţile bază de practică. În aceste documente sunt prevăzute disponibilitatea unităţilor de practică de a primi studenţii de la specializarea Psihologie pentru a realiza practica, perioada efectuării practicii, locul, modalitatea de organizare şi îndrumare precum şi responsabilii din partea Facultăţii de Psihologie şi din partea unităţilor – bază de practică

În prezent avem convenţii de colaborare cu peste 30 de cabinete de psihologie cu două firme: SIEMENS România şi ZARA S.A., cu Spitalul Clinic de Psihiatrie Profesor Doctor Alexandru Obregia.

Evaluarea finală a activităţii desfăşurate în cadrul Practicii se face în cadrul unui colocviu, conform planului de învăţământ, luându-se în considerare evaluarea făcută de către cadrul didactic coordonator al practicii.

În anul universitar 2014-2015 Universitatea Titu Maiorescu a derulat trei proiecte POSDRU care au avut ca obiectiv tocmai eficientizarea şi creşterea calităţii stagiilor de practică pentru studenţi. Facultatea de Psihologie a fost implicată în toate cele trei proiecte POSDRU.

Astfel, în proiectul POSDRU 142075 „Consiliere profesională pentru studenţii psihologi, şanse în plus pentru o carieră de succes” au fost implicaţi 86 de studenţi. Acest proiect s-a derulat în colaborare cu Colegiul Psihologilor din România.

Proiectul POSDRU 136144 „Practică de excelenţă pentru succesul carierei” a implicat un număr de 71 de studenţi ai Facultăţii de Psihologie. Acest proiect s-a derulat în colaborare cu firma SIEMENS România.

Proiectul POSDRU 138217 „Acces pe piaţa muncii pentru studenţi – tranziţie la viaţa activă – SIMACTIV” a implicat 99 de studenţi din Facultatea de Psihologie. Acest proiect s-a derulat în colaborare cu trei firme din zona Bucureşti – Ilfov.