NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ
la început de drum

5-6 aprilie 2013
Aula Magna a Universității Titu Maiorescu
Calea Văcărești, nr. 189, sector 4, București

Vă mulţumim pentru interes. Toate locurile au fost ocupate. Înscrierile s-au închis.

Programul conferinței “Noul cod de procedură civilă”

Profesorul GABRIEL BOROI,

Într-o Aulă universitară, de vorbă cu profesori, experți și practicieni despre Noul Cod de procedură civilă! Informații aplicative, interpretări la început de drum și soluții ancorate în realitate! Și pentru ca o astfel de manifestare să fie nu numai interesantă, dar în special utilă, participanții vor avea la dispoziție un formular, prin intermediul căruia vor putea lansa o întrebare legată de tematica discuțiilor. Astfel, fiecare vorbitor își va organiza intervenția în funcție de ceea ce suscită cel mai viu interes printre participanți. Și nu în ultimul rând, prof.univ. dr. Gabriel Boroi va avea o sesiune ”deschisă”, în care va răspunde, ”în direct” întrebărilor dvs.  

Și-au anunțat participarea la lucrările Conferinței:

Prof. univ. dr. Mona Maria PIVNICERU, Ministrul Justiţiei din România

Prof. univ. dr. Brânduşa ŞTEFĂNESCU, Vicepreședinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR

Dr. Gheorghe FLOREA, Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România

Lector univ. dr. Traian-Cornel BRICIU, Facultatea de Drept a Universității din București, Director executiv al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, avocat

Judecător dr. Octavia SPINEANU-MATEI, Director al Institutului Naţional al Magistraturii

Conf. univ. dr. Gabriela RĂDUCAN, Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu, formator la Institutul Naţional al Magistraturii, avocat

Judecător Laura RADU, Vicepreședinte al Tribunalului București, formator al Institutului Național al Magistraturii

Lector univ. dr. Claudiu DINU, Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu

Judecător dr. Liviu ZIDARU, formator la Institutul Naţional al Magistraturii

Judecător Veronica DĂNĂILĂ, Curtea de Apel București, formator la Institutul Naţional al Magistraturii

Judecător Dumitru Marcel GAVRIȘ, Curtea de Apel București

Bogdan DUMITRACHE, formator la Institutul Naţional al Magistraturii, executor judecătoresc

Temele conferinței:

 • Despre necesitatea unui nou Cod de procedură civilă
 • Aplicarea în timp a Codului de procedură civilă; dispoziţii de drept tranzitoriu si de punere în aplicare a Codului de procedura civilă
 • Aspecte practice privind verificarea, regularizarea cererii si fixarea primului termen de judecata
 • Circuitul dosarului, măsuri şi soluţii administrative sub impactul Noului Cod de Procedură civilă
 • Reprezentarea convențională prin avocat conform noului Cod de procedură civilă
 • Nulitatea actelor de procedură în Noul Cod de procedură civilă
 • Excepțiile procesuale în noul Cod de procedură civilă. Privire specială asupra autorității de lucru judecat și corelația cu alte instituții procesuale
 • Apelul în Noul Cod de procedură civilă
 • Întrebarea preliminară în Noul Cod de procedură civilă
 • Arbitrajul. Acțiunea în anulare potrivit Noului Cod de procedură civilă
 • Aspecte de noutate în materia procedurilor civile speciale
 • Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă
 • Noutăți în materia executării silite
 • Forme ale răspunderii reglementate în dispozițiile generale privind executarea silită

 

În afara acestor teme, invităm participanții la conferință să pună în discuție orice alte teme de interes. Așteptăm propunerile dvs., până pe 31 martie 2013,pe adresa: ncpc@www.utm.ro.

 

În cadrul Conferinței va avea loc

 

LANSAREA DE CARTE:

„Noul Cod de procedură civilă – comentariu pe articole”,

 

Gabriel Boroi, Octavia Spineanu-Matei, Gabriela Răducan, Andreia Constanda, Carmen Negrilă, Veronica Dănăilă, Delia Narcisa Theohari, Dumitru Marcel Gavriș, Flavius Păncescu, Marius Eftimie

 

Organizatori:

Universitatea Titu Maiorescu
în colaborare cu Editura Hamangiu și Volonciu Legal Training

 

Conferință în curs de acreditare INPPA

Detalii și înscrieri la următoarele puncte de contact:

 

Taxă participare: 400 lei

Se acordă următoarele discount-uri:

 • confirmarea înscrierii și efectuarea plății până la data de 25 martie 2013 – reducere 10%
 • mai mulți participanți din cadrul aceleiași organizații:
  • 2 participanți – reducere 5%
  • 3-4 participanți – reducere 10%
  • peste 4 participanți – reducere 20%.

 

Plata se face în contul:

Universitatea Titu Maiorescu

Adresa: Calea Văcăreşti nr. 187, Sector 4, Bucureşti

CUI 4337662

Cont RO 49 RNCB 0546 0292 2835 0001

Bancă BCR Agenţia Timpuri Noi

sau

Direct la Casieria Universității Titu Maiorescu

Adresa: Str. Dâmbovnicului nr. 22, Sector 4, Bucureşti