PROGRAMUL  MANIFESTĂRILOR  ŞTIINŢIFICE
organizate de Facultatea de Drept
și Științe Economice Târgu Jiu în anul 2020

Universitatea Titu Maiorescu din București

 

Nr. crt.Tema manifestării ştiinţificeOrganizatorPerioadaObservaţii

I. Conferinţe, Mese rotunde, Workshop-uri

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice – Tg. Jiu

1.Documentarea juridică prin utilizarea Portalului instanțelor de judecatăDepartamentul „Contabilitate si Informatica de Gestiune” în colaborare cu Departamentul de Drept Public și Drept Privat

 

Conf. univ. dr. Vătuiu Teodora;
Student: Ciupitu Maria Teodora

Ianuarie 2020Workshop
2.Evoluția constituțională a Statului românConf. Univ dr. Tutunaru Mircea
Cadru didactic asociat: Dodescu Nadia, drd.
Februarie 2020Masă rotundă
3.Aniversarea a 180 de ani de la nașterea marelui om de cultura, academician Titu Liviu MaiorescuUniversitatea  “Titu Maiorescu”, Facultatea de Drept și Științe Economice Tg-JiuFebruarie 2020Masă rotundă
4.Impactul utilizării IT in contabilitate.

 

Departamentul „Contabilitate si Informatica de Gestiune”

 

Conf. univ. dr. Vătuiu Teodora;
Conf. univ. dr. Lupulescu Grigore

Februarie 2020Workshop
5.Procedee utilizate în contabilitatea de gestiune Departamentul „Contabilitate si Informatica de Gestiune”

 

Conf. univ dr. Ciumag Marin
Lector univ dr.Catrina Ioana

Martie 2020Masă rotundă
6. Reglementarea autonomiei locale in Codul Administrativ

 

Lect.univ.dr. Drăghici Cristian
Conf.univ.dr. Tutunaru Mircea
Aprilie 2020Masă rotundă
7.Analiza riscului în activitatea de auditDepartamentul „Contabilitate si Informatica de Gestiune”

 

Lector univ dr Traian Iana,
Conf. univ. dr. Popeangă Gabriel

Aprilie 2020Workshop
8.Analiza comparativă a sistemelor și politicilor fiscale în țări membre ale Uniunii EuropeneDepartamentul „Contabilitate si Informatica de Gestiune”

 

Conf. univ dr. Ciumag Marin
Conf. univ dr. Popeangă Gabriel,
Lector univ dr.Catrina Ioana

Mai 2020Masă rotundă
9.Profesia contabilă în Județul Gorj-analiză criticăDepartamentul „Contabilitate si Informatica de Gestiune”

 

Conf. univ. dr. Grigore Lupulescu;
Conf. univ.dr. Ciumag Marin

Mai 2020Masă rotundă
10.Dreptul mediului – perspectivă și actualitateLect.univ.dr. Ionescu Remus
Asist. univ dr. Deaconu – Dascalu Diana Nicoleta
Iunie 2020Masă rotundă
11.Regimul juridic al contractelor comercialeMasă rotundă cu participarea studenţilor,cadrelor didactice ale Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Economice Târgu-Jiu

 

Organizatori:

Lect. univ. dr. Morega Romulus
Cadru didactic asociat: Secula Mihai

Septembrie 2020Masă rotundă
12.Paradigme ale dezvoltării societății in contextul globalizăriiOrganizatori:

Universitatea  “Titu Maiorescu” București;
Universitatea  “Titu Maiorescu” – Facultatea de Drept si Stiinte Economice Tg-Jiu

 

In parteneriat cu:

Asociația criminaliștilor din România;
Asociația criminaliștilor din Israel;
Societatea Română de Drept European
Baroul de avocați Gorj;
Inspectoratul Școlar Județean Gorj;
Inspectoratul Județean de Poliție Gorj;
Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj;
A.J.O.F.M. Gorj;
C.E.C.A.R. Gorj.

Octombrie 2020Conferinta internationala
13. Organizarea şi desfăşurarea a două procese simulate de către studenţii Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Economice Tg Jiu, specializarea ”Drept”, pe disciplinele „Drept penal” şi „Drept civil”. Speţele vor viza teme de actualitate practică pentru a permite studenţilor să îşi dezvolte cunoştiinţele teoretice şi să îşi formeze abilităţi practice specifice profesiei de avocat, procuror, judecător și părți în proces.Conf.univ.dr. Merişescu Anica
Conf.univ.dr. Voinea Dan
Octombrie 2020Workshop studențesc
14.Reglementări cu privire la modificarea fișei postului in exercitarea contractului individual de muncă Departamentul „Contabilitate si Informatica de Gestiune”

 

Lector univ dr.Catrina Ioana
Lector univ. dr. Stegăroiu Valentin

Octombrie 2020Masa rotundă
15.Organizarea de workshop-uri în cadrul celor 3 cercuri ştiinţifice studenţeşti organizate pe domeniile „Ştiinţe Penale”, „Instituţii de drept privat” şi „Instituţii de drept public” existente la nivelul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Economice. Programul de studiu ”Drept”, Târgu Jiu. Dezbaterile vor avea ca obiect teme de actualitate propuse de studenţi şi aprobate de cadrele didactice coordonatoare ale cercurilor ştiinţifice. Conf. univ. dr. Voinea Dan
Conf. univ. dr. Tutunaru Mircea
Lect. univ dr. Draghici Cristian
Noiembrie 2020Workshop

studențesc

16.Evaziunea fiscală în Gorj: analiză critică, căi de combatereDepartamentul „Contabilitate si Informatica de Gestiune”

 

Conf.univ dr Ciumag Marin
Conf.univ dr Popeangă Gabriel
Lect.univ.dr. Traian Iana

Decembrie 2020Masa rotunda

II. Sesiuni de comunicări ştiinţifice

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice – Tg. Jiu

1.Societatea comercială pe acțiuni în lumina modificărilor aduse la Legea nr. 31/1990Lect. univ. dr.Morega Romulus
Lect. univ. dr. Raducan Morega Diana Elena
Martie 2020Sesiune de comunicări științifice
2.Rolul Președintelui în sistemul politic si instituțional al puterii de statConf. univ. dr. Tutunaru Mircea
Cadru didactic asociat: Bogdan Ligia Daciana, drd.
Martie 2020Sesiune de comunicări științifice
3.Dezvoltarea profesiei contabile în România și recunoașterea acesteia pe plan internațional

Departamentul „Contabilitate si Informatica de Gestiune”

 

Conf. univ. dr. Lupulescu GrigoreConf. univ dr. Ciumag Marin
Specialist dr. Mălăescu Ana – Maria

Martie 2020Sesiune de comunicări științifice
4.Prescripția extinctivă în reglementarea Noului Cod civil si de Procedura civilăConf.univ.dr. Merișescu Anica
Cadru didactic asociat. Mănescu Costin, drd.
Aprilie 2020Sesiune de comunicări științifice
5.Reglementări cu privire la modificarea fișei postului in exercitarea contractului individual de muncăConf. univ. dr. Păducel Ion
Cadru didactic asociat, Munteanu Ligia Daciana, drd.
Noiembrie 2020Sesiune de comunicări științifice
6.Piața asigurărilor din România: evoluție și perspective Departamentul „Contabilitate si Informatica de Gestiune”

 

Conf.univ dr Achim Marian
Lector univ. dr. Neamțu Ion, Lector univ.dr. Alice  Cernaianu

Noiembrie 2020Sesiune de comunicări științifice