UNIVERSITATEA „TITU MAIORESCU” DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE TÂRGU-JIU
CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ „SCIENTIA MAIORESCIANA” TG – JIU

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE
organizate în anul 2021

 

Nr. crt.Tema manifestării ştiinţificeOrganizatorPerioadaObservaţii

I. Conferinţe, Simpozioane, Mese rotunde, Workshop-uri

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE TG-JIU

1.Impactul utilizarii IT in contabilitate în contextul economiei digitale.
 
Departamentul „Contabilitate si Informatica de Gestiune”
Conf. univ. dr. Vătuiu Teodora;
Conf. univ. dr. Lupulescu Grigore
Februarie 2021Workshop
2.Procedee utilizate în contabilitatea de gestiune Departamentul „Contabilitate si Informatica de Gestiune”
Conf. univ dr. Ciumag Marin
Lect.univ.dr. Catrina Ioana
Specialist dr. Mălăescu Ana – Maria
Februarie 2021Masă rotundă
3.Organizarea de Workshop-uri în cadrul celor 3 cercuri științifice studențești organizate pe domeniile Științe penale

“Instituții de drept privat” și “Instituții de drept public” existente la nivelul Facultății de Drept și Științe Economice.

Programul de studiu “Drept” Târgu Jiu. Dezbaterile vor avea ca obiect teme de actualitate propuse de studenți și aprobate de cadrele didactice coordonatoare ale cercurilor științifice
 

Lect.univ.dr. Drăghici Cristian
Conf.univ.dr. Voinea Dan
Conf.univ.dr. Tutunaru Mircea
Februarie 2021Workshop studențesc
4.Societatea comercială pe acțiuni în lumina modificărilor aduse la Legea nr.31/1990Lect.univ.dr. Drăghici Cristian
Lect.univ.dr. Morega Romulus
Martie 2021Sesiuni de comunicări științifice
5.Noile prevederi ale legislației muncii referitoare la încetarea de drept a C.I.M. al salariatului
 
Conf. univ. dr. Păducel Ion
Cadr. did. asc.  Bogdan Ligia Daciana
Student: Ungureanu Maria Laura
Martie 2021Masă rotundă
6.Documentarea juridică prin utilizarea Portalului instanțelor de judecatăDepartamentul „Contabilitate si Informatica de Gestiune” în colaborare cu Departamentul de Drept Public și Drept Privat.
Conf. univ. dr. Vătuiu Teodora;
Student: Sămînță Andy-Loren
Martie 2021Workshop
7.Împărțirea bunurilor comune în cazul confiscării averii unuia dintre soți potrivit legislației actuale a dreptului comunConf. univ. dr. Miruță Gheorghe
Cadr. did. asc. Secula Mihai Raul
Martie 2021Masă rotundă
8.Activitatea de audit și analiza risculuiDepartamentul „Contabilitate si Informatica de Gestiune”. Lect.univ. dr. Traian Iana
Conf. univ. dr. Popeangă GabrielLect. univ. dr. Stegăroiu Valentin
Aprilie 2021Workshop
9.Unele considerații referitoare la noile modificări ale fisei postului salariatului în C.I.M. conform legislației muncii actualizatăConf. univ. dr. Păducel Ion
Cadr. did. asc.  Bogdan Ligia Daciana
Student: Dudău Maria Adelina
Aprilie 2021Masă rotundă
10.Prescripția extinctivă în actualele reglementări ale noului Cod civil și de Procedură civilă referitoare la …..Conf.univ.dr. Merișescu Anica
Cadr.did.asc. Mănescu Costin
Aprilie 2021Sesiuni de comunicări științifice
11.Problematica evaziunii fiscale în Gorj și modalități de combatereDepartamentul „Contabilitate si Informatica de Gestiune”
Conf. univ. dr. Ciumag Marin
Conf. univ. dr. Popeangă Gabriel
Lect. univ. dr.Traian Iana
Mai 2021Masă rotundă
12.Dreptul mediului – perspectivă și actualitateLect. univ. dr. Ionescu Remus-Gheorghe
Lect. univ. dr.Răducan-Morega Diana
Mai 2021Masă rotundă
13.Organizarea și desfășurarea a două procese simulate de către studenții Facultății de Drept și Științe Econ. Tg-Jiu,Specializarea “Drept”, pe disciplinele “Drept penal” și “Drept civil”. Speéle vor viza teme de actualitate practice pentru a permite studenților să își dezvolte cunoștiințele teoretice și să își formeze abilități practice specific profesiei de avocat, procurer, judecător și părți în procesConf. univ. dr. Voinea Dan
Conf. univ. dr. Merișescu Anica
Lect. univ. dr. Morega Romulus
Iunie 2021Workshop studențesc
14. 
Piața asigurărilor din România:evoluție și perspective
Departamentul „Contabilitate si Informatica de Gestiune”
Conf. univ. dr. Achim Marian
Lect.univ.dr. Neamțu Ion
Lect. univ. dr. Alice Cernăianu
Noiembrie 2021Sesiuni de comunicări științifice

 

Notă: Manifestările științifice se vor desfășura online sau fizic, în contextul respectării legislației și actelor normative în vigoare la datele propuse, prin mijloace de comunicare care să asigure respectarea normelor pandemice pentru toți participanții.

 

                  Decan,                                                                       Director cercetare științifică,

Lect. univ. dr. Drăghici Cristian                                                    Conf. univ. dr. Păducel Ion

 


 

Descarcă Programul aici.