DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC ȘI DREPT PRIVAT

 

 CADRE DIDACTICE TITULARE

 1. Conf.univ.dr. Voinea Dan – Drept procesual penal (1), Drept procesual penal (2), Criminalistica, Victimologie
 2. Conf.univ.dr. Păducel Ion – Dreptul muncii şi securităţii sociale (1), Dreptul muncii şi securităţii sociale (2), Dreptul international public (1), Dreptul international public (2), Dreptul Transportului, Dreptul internaţional şi european al muncii (op), Dreptul proprietatii intelectuale
 3. Conf.univ.dr. Miruță Gheorghe – Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Dreptul familiei, Drept civil. Drepturile reale, Procedura Cntravențională
 4. Conf.univ.dr. Tutunaru Mircea – Drept constituţional, Instituţii politice, Istoria statului şi dreptului românesc (op), Drept roman (1), Drept roman (2), Dreptul Uniunii Europene
 5. Conf.univ.dr. Ciongaru Emilian – Drept administrativ (1), Drept administrativ (2)
 6. Lect.univ.dr. Ionescu Remus Gheorghe –Dreptul mediului, Infractiuni prevazute in legi speciale (op), Drept penal aprofundat, Institutii si politici ale  Uniunii Europene
 7. Lect.univ.dr. Răducan Morega Diana Elena –Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Criminologia (op), Criminalistică(op)
 8. Lect.univ.drd. Drăghici Cristian Decan  Drept procesual civil (1), Drept procesual civil (2), Drept comercial (1), Drept comercial (2), Procedura insolvenței, Drept financiar și fiscal(1), Drept financiar și fiscal(2)
 9. Lect.univ.dr. Morega Romulus –Drept penal . Parte generala (1), Drept penal . Parte generala(2), Drept penal .Parte specială(1), Drept penal.Parte specială (2)
 10. Lect.univ.dr. Pop Mihaela –Drept international privat; Dreptul uniunii Europene; Drept civil. Persoanele
 11. Asist.univ.dr. Deaconu Dascălu Diana Nicoleta –Drept roman 1. Drept roman 2, Drept international public (1), Drept international public (2) , Dreptul familiei, Drept civil. Teoria generala (concediu maternitate).
 12. Asist.univ.dr. Malaescu Ioana – Drept penal. Parte generala (1); Drept penal. Parte generala (2); Drept procesual (1); Drept procesual (2); Drept international si european al muncii

 

CADRE DIDACTICE ASOCIATE

 1. Conf. Univ. Dr. Merișescu Anica, Drept civil. Contracte speciale, Drept civil. Succesiuni
 2. Conf. Univ. Dr. Bojinca Moise, Teoria generala a dreptului (1), Teoria generala a dreptului (2), Drept civil. Teoria generala
 3. Cadru didactic asociat Teodorescu Michaela, Drept penal (Parte speciala 1 și 2), Drept constitutional si institutii politice (1), Drept procesual civil (2)-seminar
 4. Cadru didactic asociat Secula Mihai-Raul – Dreptul muncii si securitatii sociale (1) si (2) Drept civil . Drepturi reale, Drept procesual civil(1) ), Drept international si european al muncii -seminar
 5. Cadru didactic asociat Dodescu Nadia, Drept constituţional și instituții politice (1) , Drept procesual civil (2) , Drept penal. Partea specială (1) , Drept penal. Partea specială (2), Drept constitutional si institutii politice (2)  -seminar

 

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

CADRE DIDACTICE TITULARE

 1. Conf.univ.dr. Achim Marian Lucian – Asigurări și reasigurări, Marketing.
 2. Conf.univ.dr. Ciumag Marin – Contabilitate financiară I, Contabilitate financiară II, Contabilitate publică, Contabilitate.
 3. Conf.univ.dr. Lupulescu Grigore – Finante, Economie monetara, Contabilitatea instituțiilor de credit, Doctrina şi deontologia profesiei contabile.
 4. Conf.univ.dr. Neamtu Ion – Etică și integritate academică,  Ecologie și protecția mediului.
 5. Lect.univ.dr. Matei Cernăianu Alice Dalina – Analiză economico-financiară, Statistică, Evaluarea întreprinderii, Matematică aplicată în economie, Programarea calculatoarelor
 6. Lect.univ.dr. Iana Traian – Audit intern, Expertiză contabilă și consultanță fiscală, Sisteme și raportări financiare, Practică de specialitate.
 7. Lect.univ.dr. Catrina Ioana – Etica în afaceri, Drept, Control de gestiune, Contabilitate de gestiune.
 8. Lect.univ.dr. Stegăroiu Valentin – Microeconomie, Macroeconomie, Economie europeană, Prețuri și concurență.

 

CADRE DIDACTICE ASOCIATE      

 1. Conf.univ.dr. Vătuiu Teodora – Informatica, Baze de date, Sisteme informatice de gestiune, Managementul afacerilor
 2. Conf.univ.dr. Popeangă Gabriel – Fiscalitate, Management.
 3. Specialist dr. Ana Mălăescu – Contabilitate, Expertiză contabilă și consultanță fiscală.