DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC ȘI DREPT PRIVAT

 CADRE DIDACTICE TITULARE

 1. Conf.univ.dr. Voinea Dan – Decan – Drept procesual penal (1), Drept procesual penal (2), Criminalistica, Victimologie
 2. Conf.univ.dr. Păducel Ion – Dreptul muncii şi securităţii sociale (1), Dreptul muncii şi securităţii sociale (2), Dreptul international public (1), Dreptul international public (2), Dreptul Transportului, Dreptul internaţional şi european al muncii (op), Dreptul proprietatii intelectuale
 3. Conf.univ.dr. Miruță Gheorghe – Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Dreptul familiei, Drept civil. Drepturile reale, Procedura Cntravențională
 4. Conf.univ.dr. Tutunaru Mircea – Drept constituţional, Instituţii politice, Istoria statului şi dreptului românesc (op), Drept roman (1), Drept roman (2), Dreptul Uniunii Europene
 5. Lect.univ.dr. Ionescu Remus Gheorghe – Teoria Generală a Dreptului, Dreptul mediului, Etică juridică (op), Instituţii şi politici ale Uniunii Europene
 6. Lect.univ.dr. Răducan Morega Diana Elena –Infracțiuni Prevăzute în Legi Speciale, Drept penal aprofundat, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Criminologia (op), Criminalistică(op)
 7. Lect.univ.drd. Drăghici Cristian –Decan – Drept procesual civil (1), Drept procesual civil (2), Drept comercial (1), Drept comercial (2), Procedura insolvenței, Drept financiar și fiscal(1), Drept financiar și fiscal(2) 
 8. Lect.univ.dr. Morega Romulus – Medierea conflictelor în drept, Dreptul comerţului internaţional, Drept penal (1), Drept penal (2), Drept penal .Parte specială(1), Drept penal.Parte specială (2)
 9. Asist.univ.dr. Deaconu Dascălu Diana Nicoleta –Drept financiar, Drept fiscal, Medierea conflictelor în drept, Drept internaţional (concediu maternitate).

 

CADRE DIDACTICE ASOCIATE

 1. Conf. Univ. Dr. Merișescu Anica, Drept civil.Teoria generală, Drept civil. Contracte, Drept civil. Succesiuni
 2. Conf. Univ. Dr. Bojinca Moise, Drept administrativ (1), Drept administrativ (2), Drept international privat
 3. Cadru didactic asociat Teodorescu Michaela, Drept penal (Parte generală 1 și 2), Drept procesual penal (1), Drept procesual penal (2)-seminar
 4. Cadru didactic asociat Secula Mihai-Raul – Drept administrativ (1), Drept administrativ (2), Drept civil aprofundat (op), Procedura contravențională (op), Drept comercial (1 și 2), Drept procesual civil(1și 2) )-seminar
 5. Cadru didactic asociat. Mănescu Costin – Drept civil. Teoria generală-seminar, Dreptul familiei-seminar, Drept civil. Persoanele, Drept civil. Contracte, Drept civil. Succesiuni, Dreptul mediului, Introducere în studiul dreptului (1), Introducere în studiul dreptului (2)-seminar, Drept internaţional public(1 și 2)
 6. Cadru didactic asociat Dodescu Nadia, Dreptul Uniunii Europene- seminar, Drept penal .Parte specială(1 și 2) )-seminar, Drept constituţional. Instituţii politice(1)

 

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

CADRE DIDACTICE TITULARE

 1. Conf.univ.dr. Vătuiu Teodora – Programarea calculatoarelor, Informatica, Baze de date, Sisteme informatice de gestiune, Managementul afacerilor
 2. Conf.univ.dr. Achim Marian Lucian – Asigurări și reasigurări, Marketing.
 3. Conf.univ.dr. Ciumag Marin – Contabilitate financiară I, Contabilitate financiară II, Contabilitate publică, Contabilitate.
 4. Conf.univ.dr. Lupulescu Grigore – Finante, Economie monetara, Contabilitatea instituțiilor de credit, Doctrina şi deontologia profesiei contabile.
 5. Conf.univ.dr. Neamtu Ion – Etică și integritate academică,  Ecologie și protecția mediului.
 6. Lect.univ.dr. Matei Cernăianu Alice Dalina – Analiză economico-financiară, Statistică, Evaluarea întreprinderii, Matematică aplicată în economie.
 7. Lect.univ.dr. Iana Traian – Audit intern, Expertiză contabilă și consultanță fiscală, Sisteme și raportări financiare, Practică de specialitate.
 8. Lect.univ.dr. Catrina Ioana – Etica în afaceri, Drept, Control de gestiune, Contabilitate de gestiune.
 9. Lect.univ.dr. Stegăroiu Valentin – Microeconomie, Macroeconomie, Economie europeană, Prețuri și concurență.

 

CADRE DIDACTICE ASOCIATE      

 1. Conf.univ.dr. Popeangă Gabriel – Fiscalitate, Management.
 2. Specialist dr. Ana Mălăescu – Contabilitate, Expertiză contabilă și consultanță fiscală.