DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC ȘI DREPT PRIVAT

 

CADRE DIDACTICE TITULARE 

 1. Conf.univ.dr. Voinea Dan Decan – Drept procesual penal (1), Drept procesual penal (2), Criminalistica, Victimologie
 2. Conf.univ.dr. Merișescu Anica – Drept civil. Teoria generala, Drept civil. Persoanele, Drept civil. Contracte, Drept civil. Succesiuni, Doctrine juridice, Sociologie juridică (op)
 3. Conf.univ.dr. Păducel Ion – Dreptul muncii şi securităţii sociale (1), Dreptul muncii şi securităţii sociale (2), Dreptul international public (1), Dreptul international public (2), Instituţii şi politici ale Uniunii Europene, Dreptul internaţional şi european al muncii (op), Dreptul proprietatii intelectuale
 4. Conf.univ.dr. Miruță Gheorghe – Drept procesual civil (1), Drept procesual civil (2), Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Dreptul familiei, Drept civil. Drepturile reale
 5. Conf.univ.dr. Tutunaru Mircea – Drept constituţional, Instituţii politice, Istoria statului şi dreptului românesc (op), Drept roman (1), Drept roman (2), Dreptul Uniunii Europene
 6. Lect.univ.dr. Ionescu Remus Gheorghe – Introducere în studiul dreptului (1), Introducere în studiul dreptului (2), Dreptul mediului, Etică juridică (op), Instituţii şi politici ale Uniunii Europene
 7. Lect.univ.dr. Răducan Morega Diana Elena – Protecţia internaţională a drepturilor omului. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Criminologia (op), Relaţii şi organizaţii internaţionale (op), Drept bancar şi valutar, Logica juridica (op), Criminalistică
 8. Lect.univ.drd. Drăghici Cristian – Prodecan – Drept procesual civil (1), Drept procesual civil (2), Drept comercial (1), Drept comercial (2), Drept civil.  Teoria generală a obligaţiilor
 9. Lect.univ.dr. Morega Romulus – Drept comercial (1), Drept comercial (2), Procedura insolvenţei (op), Medierea conflictelor în drept, Dreptul comerţului internaţional
 10. Asist.univ.dr. Deaconu Dascălu Diana Nicoleta – Drept administrativ (1), Drept administrativ (2), Drept financiar, Drept fiscal, Medierea conflictelor în drept, Drept internaţional privat.

 

CADRE DIDACTICE ASOCIATE 

 1. Lect.univ.drd. Secula Mihai-Raul – Drept financiar, Drept fiscal, Drept administrativ (1), Drept administrativ (2), Drept civil aprofundat (op), Procedura contraventionala (op);
 2. Asist.univ.drd. Dascălu Beatrice-Daiana – Instituţii politice, Drept penal. Partea generală (1), Drept penal. Partea generală (2), Drept penal. Partea specială (1), Drept penal. Partea specială (2), Victimologie, Drept constituţional;
 3. Asist.univ.drd. Bogdan Ligia-Daciana – Dreptul muncii şi securităţii sociale (1), Dreptul muncii şi securităţii sociale (2), Dreptul Uniunii Europene, Drept civil. Drepturile reale, Drept internaţional public (1), Drept internaţional public (2);
 4. Asist.univ.drd. Mănescu Costin – Drept civil. Teoria generala, Drept civil. Persoanele, Drept civil. Contracte, Drept civil. Succesiuni, Dreptul mediului, Introducere în studiul dreptului (1), Introducere în studiul dreptului (2).

 

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

 

CADRE DIDACTICE TITULARE      

 1. Conf.univ.dr. Vătuiu Teodora – Programarea calculatoarelor, Informatica, Baze de date, Sisteme informatice de gestiune, Managementul afacerilor
 2. Conf.univ.dr. Achim Marian Lucian – Asigurări și reasigurări, Marketing, Prețuri și concurență.
 3. Conf.univ.dr. Ciumag Marin – Contabilitate financiară I, Contabilitate financiară II, Contabilitate publică, Contabilitate.
 4. Conf.univ.dr. Popeangă Gabriel – Fiscalitate, Etică și integritate academică, Control de gestiune, Management.
 5. Conf.univ.dr. Lupulescu Grigore – Finante, Economie monetara, Contabilitatea instituțiilor de credit, Doctrina şi deontologia profesiei contabile.
 6. Conf.univ.dr. Neamtu Ion – Ecologie și protecția mediului.
 7. Lect.univ.dr. Matei Cernăianu Alice Dalina – Analiză economico-financiară, Statistică, Evaluarea întreprinderii, Matematică aplicată în economie.
 8. Lect.univ.dr. Iana Traian – Economie monetară, Sisteme și raportări financiare, Audit intern, Practică de specialitate, Managementul afacerilor.
 9. Lect.univ.dr. Catrina Ioana – Etica în afaceri, Drept, Expertiză contabilă și consultanță fiscală, Contabilitate de gestiune.
 10. Lect.univ.dr. Stegăroiu Valentin – Microeconomie, Macroeconomie, Economie europeană.

CADRE DIDACTICE ASOCIATE      

 1. Specialist dr. Ana Mălăescu – Contabilitate, Doctrina şi deontologia profesiei contabile.