Facultatea de Drept si Stiinte Economice Tg-Jiu aplică Sistemul European de Evaluare prin Credite Transferabile – ECTS. Sistemul permite studenţilor să studieze timp de unu sau două semestre într-o altă universitate dintr-o ţară membră a Uniunii Europene şi nu numai, examenele promovate acolo fiind recunoscute la revenirea în ţară.

De asemenea, avem încheiate parteneriate cu Universităţi prestigioase din străinătate, împreună cu care realizăm programe Erasmus+ si mobilitati ale studentilor si cadrelor didactice, respectiv:

  • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi– Turcia
  • Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Italia
  • Università degli Studi di Salerno, UNISA – Italia
  • Universitate d’Orleans – Franţa
  • Sakarya University– Turcia
  • Northwestern University – Chicago, SUA
  • Universitatea de Stat – Republica Moldova

Totodata, cadrele didactice ale FDSE participă activ cu studii de cercetare stiintifică, la conferinte si simposioane  internationale, după cum urmează:

– Conferinţa Internaţională „Uniformizarea dreptului – efecte juridice şi implicaţii sociale, politice şi administrative – Uniformization of the law – legal effects and social, political, administrative implications”;

– International Scientific Conference „Rethinking social action. Core Values”, Lumen Media Publishing, Iasi;

– Conference ”Criminal Repression in the Context of the Economic Crisis and the Maximization of Crime at European and Global Level”, Bucharest;

– Conferinţa Internaţională “Educaţie şi Creativitate pentru o Societate Bazată pe Cunoaştere ” Titu Maiorescu, Bucureşti;

  • Conferința Internaţională SGEM”, Albena, Bulgaria;
  • Conferința Internaţională “The Knowledge- Based Organization“ Nicolae Bălcescu;

– Conferinţa „Challenges of the Knowledge Society”, Universitatea Nicolae Titulescu;

– Conferinta Stiintifică Internatională a doctoranzilor: Tendinte contemporane ale dezvoltarii stiintei: Viziuni ale tinerilor cercetatori, Academia de Ştiinţe, Moldova- Chisinău;

– Conferința științifice teoretico-practice Internaţională: Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie și practică ULIM , Chişinău;

– Simpozionul Internațional “Educatia in contextul european de azi”-  organizatori: Colegiul TEHNIC “General Gheorghe Magheru” TG-JIU, Liceum OGÓLNOKSZTALCACE, Ostrolece, Polonia, Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucuresti, parteneri: Ministerul Educatiei Nationale, Inspectoratul Scolar Judetean Gorj,

– Conferința Internaţională a Asociația Criminaliștilor din România.

Totodată, cadrele didactice si studentii FDSE, sunt implicati in proiecte cu finantare europeana, astfel:

 

1)    „Student- Antreprenor”- POCU/829/6/13, împreună cu Asociația Psihologilor Gorjeni, în calitate de beneficiar

2) Centru pentru informare, consultanță și mentorat în vederea promovării culturii antreprenoriale,  proiect POSDRU, ID 57836, Universitatea Titu Maiorescu – coordonator, Parteneri: Camera de Comerț și Industrie din București, Fundația INFOMAT, Asociația CIVITAS 2005, Primăria Turcinești, jud. Gorj.

3)    Învățământ modern și calitate pentru viitor, proiect POSDRU, ID 61434;

4)    Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare,

5)    Studiul național de monitorizare a inserției pe piața muncii a absolvenților din învățământul superior

6)    „Modernizarea  legislației  naționale  în  contextul  uniformizării dreptului la nivel european și implicațiile socio-politice asupra sistemului administrativ

7)     „Start  în  carieră.  Bune  practici  europene  în  consilierea profesională  a  studenților  români”,  proiect POSDRU, ID  proiect  137360, in care Universitatea este partener alături de MTS. Obiectivul general al proiectului presupune „dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea serviciilor de consiliere și de orientare profesională pentru un număr minim de 5000 de studenți, cu scop motivațional în privința continuării studiilor, precum și cu rol de sprijin în găsirea unui loc în piața muncii”, iar grupul tinta include 80 de studenti de la Facultatea de Drept și Științe Economice Târgu-Jiu ;

8)    „Tineri  mai  pregătiți  pentru  provocările  pieței  muncii  – Consiliere profesională și stagii de practică pentru studenți”,

9)    „Invață sa-ti Construiesti Singur Viitorul ! (INCISIV)”

10)   „Dezvoltarea si adaptarea programelor universitare la competentele specifice pieței muncii ținând cont de cerințele standardelor CNCIS

11)  „Primii pasi in cariera”, POSDRU/161/2.1/G/138092, Axa prioritara 2 ”Corelarea învățării pe parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziția de la școală la viața activă”.