Facultatea de Drept și Științe Economice din Târgu Jiu  organizează cursurile şi seminariile pentru învăţământul de zi în locaţia din Târgu Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 100, jud. Gorj.
Facultatea de Drept și Științe Economice Targu Jiu dispune de săli de curs şi seminar, laboratoare de informatică, laborator de criminalistică, bibliotecă și sală de lectură, toate fiind dotate cu echipamente audiovizuale:

 

 • 3 Săli de curs – 360 locuri

 • 4 Săli de seminar – 160 locuri

 

 • 2 Laboratoare de informatică – 50 locuri cu acces la INTERNET și la rețeaua informatică a Universității

 • 2 Biblioteci + 1 Sală de lectură
Biblioteca Facultăţii de Drept și Ştiinţe Economice Târgu Jiu dispune de un fond de carte de peste 7000 de exemplare, precum şi abonamente la următoarele publicaţii:
 • Dreptul
 • Revista de Drept Public
 • Revista de Drept Comunitar
 • Revista de Drept Penal
 • Revista Română de Dreptul Muncii
 • Raporturi de muncă
 • Tribuna economică
 • Finanţe, bănci, asigurări
 • Economie şi administraţie locală
 • Gestiunea şi contabilitatea firme
 • Gazeta de informatică
 • Monitorul Oficial al României – Partea I