PROGRAMUL DE STUDII : DREPT

ORAR – SEMESTRUL II

– AN UNIVERSITAR 2020/2021 – 

PROGRAMUL DE STUDII : CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

ORAR – SEMESTRUL II

– AN UNIVERSITAR 2020/2021 – 

PLANIFICAREA COLOCVIILOR ŞI EXAMENELOR: DREPT
– SEMESTRUL I –

– AN UNIVERSITAR 2020/2021 – 

Anul IAnul IIAnul IIIAnul IV

 


 

PLANIFICAREA COLOCVIILOR ŞI EXAMENELOR: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
– SEMESTRUL I –

– AN UNIVERSITAR 2019/2020 – 

Anul IAnul IIAnul III

 


 

 

PROGRAMUL DE STUDII : DREPT

ORAR – SEMESTRUL I

– AN UNIVERSITAR 2020/2021 – 

PROGRAMUL DE STUDII : CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

ORAR – SEMESTRUL I

– AN UNIVERSITAR 2020/2021 – 

Comunicat privind organizarea examenelor și colocviilor din sesiunea de vară a anului universitar 2019-2020: Click AICI!

PLANIFICAREA EXAMENELOR ȘI A COLOCVIILOR

– SEMESTRUL II, ANUL UNIVERSITAR 2019/2020 – 

Specializarea DREPT
Specializarea ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ
Specializarea CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

 

PLANIFICAREA RESTANȚELOR

– SESIUNEA DE VARĂ 2020 – 

Specializarea DREPT – Sesiunea I
Specializarea DREPT – Sesiunea a II-a
Specializarea ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ – Sesiunea I
Specializarea ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ – Sesiunea a II-a
Specializarea CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE – Sesiunea I
Specializarea CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE – Sesiunea a II-a

 


 

ORAR – SEMESTRUL II

PROGRAMUL DE STUDII : DREPT
ORAR – SEMESTRUL II

– AN UNIVERSITAR 2019/2020 – 

Anul IAnul IIAnul IIIAnul IV

 


 

PROGRAMUL DE STUDII : CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

ORAR – SEMESTRUL II

– AN UNIVERSITAR 2019/2020 – 

Anul IAnul IIAnul III

 


 

MASTER : ŞTIINTE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ 

– AN UNIVERSITAR 2019/2020 – 

 


 

PLANIFICAREA COLOCVIILOR ŞI EXAMENELOR: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
– SEMESTRUL I –

– AN UNIVERSITAR 2019/2020 – 

Anul IAnul IIAnul III

 


 

 PLANIFICAREA EXAMENELOR ȘI A COLOCVIILOR

– SESIUNEA IANUARIE – FEBRUARIE 2020 – 

Specializarea DREPT
Master “Științe penale și criminalistică”

 


 

PROGRAMUL DE STUDII : DREPT

 

ORAR – SEMESTRUL I

– AN UNIVERSITAR 2019/2020 – 

Anul IAnul IIAnul IIIAnul IV

 


 

MASTER : ŞTIINTE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ 

– AN UNIVERSITAR 2019/2020 – 

 


 

PROGRAMUL DE STUDII : CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
ORAR – SEMESTRUL I

– AN UNIVERSITAR 2019/2020 – 

Anul IAnul IIAnul III

 


 

PLANIFICAREA RESTANȚELOR

– SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019 – 

Specializarea DREPTAnii I-IV
Specializarea CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNEAnii I-II
Master “Științe penale și criminalistică”

 

ORAR – SEMESTRUL II

– AN UNIVERSITAR 2017/2018 – 

Specializarea DREPTAnii I-IV
Specializarea CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNEAnii I-III
Master “Științe penale și criminalistică”Anul I
Master “Tehnici financiare și contabile pentru gestiunea afacerilor”Anii I-II