DECAN

Lect. Univ.Dr. Cristian DRĂGHICI

PRODECAN

Conf.univ.dr. Marian Lucian ACHIM

DIRECTOR DEPARTAMENT CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Conf.univ.dr. Teodora VĂTUIU

DIRECTOR DEPARTAMENT DREPT PUBLIC ȘI DREPT PRIVAT

Conf.univ.dr. Romulus MOREGA


CONSILIUL FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ECONOMICE TG. JIU

  1. Conf. univ. dr. Dan Voinea
  2. Conf. univ. dr. Romulus Morega
  3. Conf. univ. dr. Ion Păducel
  4. Conf. univ. dr. Ion Neamțu
  5. Lect. univ. dr. Ioana Catrina
  6. Studentă Andreea Mădălina Mărunțelu
  7. Student Silviu – Vasile Grofu