SECRETAR ȘEF: jr. Hoagă Victor-Constantin 

SECRETAR: Ec. Bogdan Gămăneci

PROGRAM CU STUDENȚII: 1000 – 1200 și 1500 – 1700

E-mail: fdse.tgjiu@univ.utm.rodrept.tgjiu@univ.utm.rostiinte.economice.tgjiu@univ.utm.ro

Telefon/fax: 0253.210.303,

 


INFORMAŢII UTILE

Pentru achitarea taxelor la Universitatea Titu Maiorescu se pot folosi următoarele modalităţi de plată:

  1. În numerar, direct la orice casierie a Băncii Transilvania, folosind un formular pretipărit în care se completează numele, prenumele, codul numeric personal şi codul de plată, care poate fi accesat aici;
  2. Prin transfer bancar (ordin de plată) în contul RO90BTRL04301202N01816XX deschis la Banca Transilvania;
  3. În numerar, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București;
  4. Plată cu CARD BANCAR – POS, la casieria Universității Titu Maiorescu din Strada Dâmbovnicului nr 22, sector 4, București.