Lista tutorilor de an pentru programul de studiu universitar de licență ”Drept”: 

  • Anul I de studii (IF) – Lect.univ.dr. Drăghici Cristian
  • Anul II de studii (IF) – Conf.univ.dr. Tutunaru Mircea
  • Anul III de studii (IF) – Conf.univ.dr. Paducel Ion
  • Anul IV de studii (IF) – Lect.univ.dr. Morega Romulus

 

Lista tutorilor de an pentru programul de studiu universitar de licență ”Contabilitate și informatică de gestiune”:  

  • Anul I de studii (IF) – Lect.univ.dr. Ioana Catrina
  • Anul II de studii (IF) – Conf. univ. dr. Lupulescu Grigore
  • Anul III de studii (IF) – Lect. univ. dr. Iana Traian