Anul I

• Microeconomie
• Matematică aplicată în economie
• Contabilitate
• Informatică
• Drept
• Etica in afaceri
• Limba străină Engleză/Franceză
• Macroeconomie
• Doctrina și deontologia profesiei contabile
• Finanțe
• Marketing
• Economie monetara
• Prețuri și concurență
• Educație fizică

Anul II

• Statistică
• Management
• Contabilitate financiară I + II
• Programarea calculatoarelor
• Comunicare în afaceri în limba străina (engleza/franceza)
• Baze de date
• Economie europeană
• Contabilitate publică
• Practica de specialitate
• Educație fizică
• Ecologie și protecția mediului
• Control financiar
• Audit financiar
• Etică și integritate academică

Anul III

• Fiscalitate
• Analiză economico-financiară
• Sisteme informatice de gestiune
• Control de gestiune
• Contabilitatea institutiilor de credit
• Asigurări și reasigurări
• Managementul afacerilor
• Audit intern
• Evaluarea întreprinderii
• Expertiză contabilă și consultantă fiscală
• Practica pentru lucrarea de licenta
• Gestiune financiară
• Sisteme și raportari financiare
• Contabilitate de gestiune
• Contabilitate consolidate

Examenul de Licență

• Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate
• Prezentarea și susținerea lucrării de licență

PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

Anul universitar 2018-2019

Anul I

 • Teoria general a dreptului I
 • Drept constitutional și instituții politice I
 • Drept civil. Teoria generală
 • Drept roman I
 • Drept administrativ I
 • Teoria general a dreptului II
 • Drept constitutional și instituții politice II
 • Drept civil. Persoanele
 • Drept administrativ II
 • Drept roman II
 • Comunicare de specialitate în limba engleză/franceză
 • Practica de specialitate
 • Educaţie fizică
 • Etică și integritate academică
 • Logică juridică
 • Doctrine juridice
 • Istoria statului şi dreptului românesc

Anul II

 • Drept civil. Drepturile reale
 • Drept penal. Partea generală I
 • Drept financiar și fiscal I
 • Drept internaţional public I
 • Drept civil. Teoria obligaţiilor
 • Drept penal. Partea generală II
 • Drept financiar și fiscal II
 • Dreptul familiei
 • Drept internaţional public II
 • Comunicare de specialitate în limba engleză/franceză
 • Practica de specialitate
 • Educaţie fizică
 • Organizaţii și relaţii internaţionale
 • Procedura contravențională
 • Criminologie
 • Informatică juridică

Anul III

 • Drept civil. Contracte speciale
 • Drept penal. Partea specială I
 • Drept procesual penal I
 • Instituţii şi politici ale Uniunii Europene
 • Dreptul mediului
 • Drept comercial I
 • Protecţia internaţională a drepturilor omului. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
 • Drept civil. Succesiunile
 • Drept penal. Partea specială II
 • Drept procesual penal II
 • Drept comercial II
 • Dreptul proprietăţii intelectuale
 • Practica de specialitate
 • Procedura insolvenţei
 • Drept notarial
 • Infracţiuni prevăzute în legi speciale
 • Dreptul transporturilor

Anul IV

 • Drept civil. Contracte speciale
 • Drept penal. Partea specială I
 • Drept procesual penal I
 • Instituţii şi politici ale Uniunii Europene
 • Dreptul mediului
 • Drept comercial I
 • Protecţia internaţională a drepturilor omului. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
 • Drept civil. Succesiunile
 • Drept penal. Partea specială II
 • Drept procesual penal II
 • Drept comercial II
 • Dreptul proprietăţii intelectuale
 • Practica de specialitate
 • Procedura insolvenţei
 • Drept notarial
 • Infracţiuni prevăzute în legi speciale
 • Dreptul transporturilor

Examenul de Licență

 • Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate
 • Prezentarea și susținerea lucrării de licență

–>