Cautare

Cercetare

PROIECTE DE CERCETARE DERULATE ÎN PERIOADA 2012 – 2015

 

  1. Up-dates în reabilitarea orală estetică complexă, Bucureşti, 16-18 Octombrie 2014 – proiect câștigat și finanțat de ANCS, Contract nr. 83 M/10.10.10.2014. Director de proiect Andreescu Florina Claudia.
  2. MICROsistem electronic cu nano-senzori de contact ancorat în osul mandibular, utilizat în monitorizarea și tratamentul insuficienței secreției SALivare (MICROSAL). Competitie 2013 – Proiecte colaborative de cercetare aplicativa, Coordonator: UMF Carol Davila, Responsabil proiect M. Răescu
  3. Role of adenosine Based Tissue Restorative A-Bio Fast in Odontostomatologic Surgery. Study identification code: IK72. 25.09.2012-30.04.2013 BioService SRL Italia, Responsabil proiect M. Răescu
  4. Studiul influenței factorilor de creștere asupra osteointegrării grefelor osoase ȋn sinus-lift, contract nr. 157/11.09.2013, ȋntre UTM și SC Ortodent Nova SRL, director proiect Barbu Horia Mihail, perioada 11.09.2013-30.092016, membru ȋn echipa de cercetare.
  5. Viziunea Interdisciplinară în Medicina Dentară. Contract ANCS 20 M din 09.05.2014, 13-15 Mai 2014. Director de proiect Barbu Horia Mihail
  6. Produse inovative de uz dentar cu aplicații multiple » (LAVENDO), cod proiect UEFISCDI PN-II-PT- PCCA-2013-4-0891, nr. Contract 229/2014, perioada 1 iulie 2014-30 iunie 2016, responsabil partener Pangică Anna Maria.
  7. An Open, Prospective, Multi-Center Study to Evaluate Bone Loss, the Survival Rate of MaTrixTM Implant System, In Patients With Tooth Loss Requiring up to 3 Implants, In Staged And Immediate Loading Protocols director proiect C.N. Cumpata, finantat de BioService SRL Italia. Durata: 20.01.2014 – 20.04.2015.
  8. ÎNvață să-ți Construiești SIngur Viitorul !-INCISIV, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 , Axa prioritară AP2- Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.1 – Tranziția de la școală la viața activă Contract nr. POSDRU/161/2.1/G/138653, director proiect Bȋcleșanu Cornelia.
  9. Burse doctorale de pregătire ecoeconomică şi bioeconomică complexă pentru siguranţa şi securitatea alimentelor şi furajelor din ecosisteme antropice, Academia Romana si INCE” Costin C. Kiriţescu” POSDRU/CPP107/DMI 1.5/S/77082.