Cautare

Cercetare

Incepând din iunie 2009 activitatea de cercetare a Facultăţii de Informatică  se desfăşoară în cadrul centrului de cercetare ECOINFO, centru de cercetare interdisciplinară în domeniile IT şi economic, o colaborare a cadrelor didactice din Facultăţile de Informatică şi de Ştiinţe Economice din Universitatea Titu Maiorescu.

Obiectivele generale
 ale activităţii de cercetare desfăşurată în Facultatea de Informatică sunt:
 • eficientizarea activităţii de cercetare ştiinţifică prin orientarea activităţilor specifice pe direcţii prioritare, respectiv pe criteriile indicatorilor de calitate a activităţii de cercetare la nivel naţional;
 • creşterea vizibilităţii activităţii de cercetare din Facultatea de Informatică;
 • intensificarea participării la competiţiile naţionale şi internaţionale de acordare a granturilor şi contractelor de cercetare ştiinţifică;
 • stimularea colaborării ştiinţifice cu institute şi centre de cercetare ştiinţifică, universităţi, societăţi comerciale si alte instituţii sau organizaţii din tară sau din străinătate, cu preocupări în domeniul cercetării ştiinţifice;
 • atragerea tinerilor cercetători.
 
Valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul Facultăţii de Informatică se realizează prin următoarele forme:
 • participarea la manifestări ştiinţifice de prestigiu din ţară şi străinătate;
 • publicarea de articole în reviste de specialitate recunoscute CNCSIS şi în special în reviste cotate ISI;
 • publicarea de comunicări ştiinţifice în revistele cotate CNCSIS;
 • organizarea de manifestări ştiinţifice: seminarii ştiinţifice, sesiuni, conferinţe, mese rotunde, naţionale şi internaţionale;
 • elaborarea de carte universitară – cărţi, tratate, manuale, îndrumare;
 • dezvoltarea bazei materiale pentru învăţământ şi cercetare.

Facultatea de Informatică
 a încheiat contracte de colaborare cu firme de prestigiu internaţional precum MICROSOFTROMANIA.

Colaborarea cu firma MICROSOFT  ROMANIA va permite înnoirea permanentă, la nivelul cerinţelor mondiale, a conţinuturilor planurilor de învăţământ şi programelor analitice ale disciplinelor de specialitate. Firma MICROSOFTROMANIA va implementa în conţinutul cursurilor cele mai performante produse software elaborate de specialiştii săi, prin participarea acestora la efectuarea unor activităţi didactice cu studenţii facultăţii. O parte din studenţi va putea efectua practica de specialitate în unităţi aparţinând firmei MICROSOFT ROMANIA, iar la terminarea studiilor pot ocupa diferite posturi la nivelul structurii organizatorice MICROSOFT ROMANIA.

Colaborarea cu MICROSOFT ROMANIA în programul MICROSOFT live@edu permite utilizarea de programe şi servicii destinate colaborării şi comunicării la un nivel superior în cadrul personalului academic.

Colaborarea cu MICROSOFT ROMANIA în cadrul programului MSDN Academic Alliance permite accesul cadrelor didactice şi studenţilor la software educaţional.

Facultatea de  Informatică  are colaborări şi cu alte firme de prestigiu internaţional din domeniul IT cum ar fi: HEWLETT PACKARD ROMANIACRESCENDO INTERNATIONAL,  Q’NET INTERNATIONAL. Colaborarea este concretizată prin consultanţă de specialitate, achiziţionarea şi instalarea unui sistem IT&C modern şi performant destinat activităţii didactice şi de cercetare. De asemenea, în proiectarea curriculei universitare colaborăm cu specialiştii acestor companii pentru orientarea învăţământului universitar spre cerinţele pieţei şi noile orientări IT.
De asemenea, centrul de cercetare ECOINFO este implicat în derularea proiectului POSDRU “Centru pentru informare, consultanţă şi mentorat în vederea promovării culturii antreprenoriale“  – manager de proiect: conf.univ.dr.ing.Iustin PRIESCU.
Facultatea de Informatică are următoarele parteneriate în cadrul programului ERASMUS:

plasamente studenţeşti de instruire prin intermediul organizaţiei World Skills International (proiect sub egida Erasmus) in Marea Britanie.

 
Cărţi şi manuale elaborate de cadrele didactice ale Facultăţii de Informatică
 • apărute în Editura Universităţii Titu Maiorescu:
  • Ioan Verdinaş, Emil Creţu – Elemente de nanotehnologie, 2007
  • Iosif Praoveanu – Reţele de calculatoare, 2009
  • Mironela Pîrnău – Tehnologii web: HTML, JavaScript, Flash, Applet-uri, XML, PHP & MySQL, 2009
  • Iustin Priescu – Comerţ electronic. De la paradigmă la implementare, 2008
  • Magnolia TilcaRadu BorigaBaze de date, 2007
  • Daniela Joiţa – Programare procedurală, 2008
  • Cristina Fierbinţeanu, Miruna  Livezeanu-Colda, Mihai Buneci - Programare orientată pe obiecte: C++, 2007
  • Emil Creţu, Tudor Cătălin Apostolescu, Alexandra Ursu – Fizică, 2009
  • Magnolia Tilca, Veronica Zanfir – Analiză numerică, 2010
 • apărute în alte edituri:
  • Horia Georgescu, Radu Boriga - Programare distribuită in Java (I), Ed. Universităţii din Bucureşti, 2008
  • Victor Valeriu Patriciu, Monica Ene-Pietrosanu, Ion Bica, Iustin Priescu - Semnături electronice şi securitate informatică, Editura ALL
  • Dinu Mihai Comănescu, Adriana Comănescu, Diana Mura Badea, Daniel Petru Dinescu, Mihai Avram, Despina Paula Duminică, Tudor Cătălin Apostolescu, Răzvan Boboc, Andrei Mihaiţă - Benchmarking. Eficienţă şi Calitate,Editura Universitara, Bucuresti, 2008

Facultatea de Informatică
 participă la organizarea secţiunii Informatică a Conferinţei Internaţionale EDUCAŢIE ŞI CREATIVITATE PENTRU O SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE desfăşurată anual în Universitatea Titu Maiorescu. La ultima ediţie a conferinţei, din 29-30 octombrie 2010, în cadrul workshop-ului TEHNOLOGII INFORMATICE MODERNE am avut deosebita placere de a audia prelegerea cu titlul “Geometria Sintezei: Principii semantice pentru un nou compilator hardware“  a domnului dr. Dan Razvan Ghica, de la School of Computer Science, University of Birmingham, UK.
De asemenea, cadrele didactice din facultatea noastră au participat cu următoarele lucrări: 
 1. REZULTATELE CERCETĂRII UNUI STUDIU DE SCANARE DE SECURITATE PERIMETRALĂ PENTRU COMPANII DE COMERŢ ELECTRONIC DIN ROMÂNIA - conf.dr. Iustin PRIESCU, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, Rodica NEAGU MBA, Outpost24, Suedia, ing.drd. Sebastian NICOLAESCU, Verizon Business, New York, USA
 2. SECURITATEA ŞABLOANELOR DE PROIECTARE - prof.univ.dr. Valentin Corneliu PAUdrd. Marius Iulian MIHĂILESCUinf. Octavian STĂNESCU, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
 3. INTEGRITATEA SECURITĂŢII ŞI INGINERIA SISTEMELOR FOLOSIND SECURITATEA ŞABLOANELOR -prof.univ.dr. Valentin Corneliu PAU, drd. Marius Iulian MIHĂILESCU, inf. Octavian STĂNESCU, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
 4. UN SISTEM AUTOMATIZAT PENTRU TESTAREA PERIOADEI ŞI ALEATORISMULUI UNUI GENERATOR DE NUMERE PSEUDO-ALEATOARE – lect.univ.drd. Radu BORIGA, lect.univ.drd. Ana Cristina DĂSCĂLESCU, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
 5. ANALIZĂ COMPARATIVĂ PRIVIND REZISTENŢA ALGORITMILOR SIMETRICI DE TIP BLOC LA ATACURILE DE CRIPTANALIZĂ DE TIP “KEY BRIDGING” - prof.univ.dr. Ciprian RĂCUCIUconf.univ.dr. Valentin GÂRBAN, lect.univ.dr. Dan-Laurenţiu GRECU, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, ing. Florin MEDELEANU – Ministerul Apărării Naţionale
 6. ANALIZA UNUI GENERATOR DE NUMERE PSEUDO-ALEATOARE CU PERIOADA ALEATOARE - prof.univ.dr. Ciprian RĂCUCIU, lect.univ.dr. Dan-Laurenţiu GRECU, lect.univ.drd. Radu BORIGA, lect.univ.drd. Ana Cristina DĂSCĂLESCU, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
 7. TENDINŢE ÎN ACCESAREA REŢELELOR OPTICE - conf.univ.dr. Iosif Praoveanu, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
 8. GENERAREA DE REGULI DE ASOCIERE ÎN BAZE DE DATE FOLOSIND ALGORITMUL DE DISCRETIZARE PRIN CLUSTERIZARE - conf.univ.dr. Daniela JOIŢA, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
 9. METODE PENTRU EVALUAREA PERFORMANŢELOR ALGORITMILOR DE VECTORIZARE. EXPERIMENTĂRI ALE SOLUŢIEI INOVATOARE PROPUSE DE SISTEMUL DE SCANARE – lect.univ.drd. Marinela NIDELEA, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
 10. STUDIU ASUPRA PROPRIETĂŢILOR ALGEBRICE ALE COALGEBRELOR TREE - asist.univ.drd. Veronica ZANFIR, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
 11. BAZELE DE DATE WEB OF SCIENCE ŞI THOMSON REUTERS. MIT SAU REALITATE? - conf.univ.dr. Argentina GRĂMADĂ, asist.univ. Marius Iulian MIHĂILESCU, Universitatea Titu Maiorescu
 12. CÂTEVA PROPRIETĂŢI ALE COEFICIENŢIILOR DE ERGODICITATE ATAŞAŢI MATRICILOR STOCHASTICE -prof.univ.dr. Vasile PODARU, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti
 
Centrul de cercetare ECOINFO dispune şi  de revista online Megabyte, recunoscută CNCSIS și cotată B+ ce promovează rezultate ale cercetării din domeniile IT şi economic.