CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE DREPT, STUDII EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE, EDIȚIA A II-A

Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept

Tema: ,,Rolul Europei într-o societate polarizată”

Bucureşti, 9-10 mai 2014

Cu o experienţă de aproape un deceniu în organizarea conferinţei internaţionale “Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere”, desfăşurată în colaborare cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU din Bucureşti a lansat, în anul 2013, o nouă provocare ştiinţifică prin organizarea Conferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale. La prima ediție au fost prezentate 96 de lucrări științifice, ale unor reputați profesori, cercetători și doctoranzi din România și din străinătate. Desfășurată trilingv, în română, engleză și franceză, conferința s-a bucurat de prezența a peste 10 profesori de la universități din Spania, Italia, Franța, Israel.

Volumul conferintei, realizat la Editura Hamangiu, a fost distribuit fiecărui participant la începerea lucrărilor și, ulterior. a fost distribuit la cei mai reputați profesori din România, precum și în bibliotecile universitare. Volumul are ISBN 978-606-678-642-3.

Conferinţa internaţională de drept îşi propune să reunească laolaltă oameni de ştiinţă din structura academică, cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, studenţi şi nu în ultimul rând, practicieni ai dreptului, pentru a face schimb şi a împărtăşi experienţele şi rezultatele lor de cercetare cu privire la cele mai diverse aspecte legate de reformarea legislaţiei în spiritul noilor curente naţionale, europene şi internaţionale, precum şi pentru a discuta despre provocările practice întâlnite şi soluţiile adoptate.

Avem credinţa sinceră că această importantă manifestare ştiinţifică va fi una dintre cele mai prestigioase evenimente din calendarul juridic naţional, cu ecou internaţional, oferind o oportunitate pentru discutarea problemelor de actualitate, care afectează comunitatea juridică, urmărind să evidenţieze noi soluţii şi interpretări. Un rol aparte va fi acordat noilor codificări, în special intrării în vigoare a Noului Cod penal şi a Noului Cod de procedură penală.

Într-o lume în care sistemele juridice interferează tot mai mult, tradiţia juridică necesită o upgradare perpetuă pentru a răspunde diversităţii.Conferinţa pleacă de la ideea că LEGEA nu se dezvoltă abstract, ci este modelată de societate, de realitatea economic-socială, de medii intelectuale, culturale şi lingvistice, dar mai ales de necesităţi imediate şi de imprimarea unor soluţii adecvate.

Vă invităm să fiţi o fereastră deschisă a noilor interpretări.

Organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale-2014 se realizează în parteneriat cu Asociația Română de Drept și Afaceri Europene, precum şi cu Editura Hamangiu.

Conferinţa se va desfăşura în Bucureşti, la sediul Facultăţii de Drept -Universitatea Titu Maiorescu, din Calea Văcăreşti nr.187,sector 4.

Informaţii privind Conferinţa găsiţi pe site-ul Universităţii Titu Maiorescu/Facultatea de Drept-www.utm.ro.

Persoană de contact: Ioana Predoiu; Telefon: 0769 24 24 47

 

PREŞEDINTELE CONFERINŢEI

 • Conf.univ.dr. Gabriel Liviu Ispas – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept, DECAN

 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC INTERNAŢIONAL 

 • Prof.univ.dr. Smaranda Angheni – Universitatea Titu Maiorescu – Facultatea de Drept
 • Prof.univ.dr. Iosif R.Urs – Universitatea Titu Maiorescu – Facultatea de Drept
 • Prof.univ.dr. Claudia Ghica Le Marchand – Paris EST CRETEIL VAL DE MARNE
 • Prof.univ.dr. Jose Manuel Sobrino – UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
 • Prof.univ.dr. Jaques Leroy – Universite D’ORLEANS
 • Prof.univ.dr. Jean Marie Perret – Universite D’ORLEANS
 • Prof.univ.dr. Tudorel Toader – Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi
 • Prof.univ.dr. Voiculescu Nicolae – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept
 • Prof.univ. dr. Magda Volonciu– Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept
 • Prof.univ.dr. Alexandru Boroi –Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept
 • Prof.univ.dr. Ştefan Deaconu – Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Daniel Mihail Şandru – Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu’’
 • Conf.univ.dr. Gabriel Liviu Ispas – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept
 • Conf.univ.dr. Gabriela Oanţă – UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
 • Conf.univ.dr. Lucian Bercea – Universitatea de Vest din Timişoara
 • Conf.univ.dr. Constantin Sima – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept
 • Conf.univ.dr. Carmen Pălăcean – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept
 • Conf.univ.dr. Felicia Maxim – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept

 

 COMITETUL DE PROGRAM

 • Conf.univ.dr. Manuela Tăbăraş – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept
 • Lect.univ.dr. Violeta Slavu – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept
 • Lect.univ.dr. Aurelia Herling – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept
 • Asist.univ.drd. Petruţa Ispas – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept

 

COMITETUL DE ORGANIZARE

 • Conf.univ.dr. Gabriel Liviu Ispas – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept
 • Conf.univ.dr. Felicia Maxim – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept
 • Conf.univ.dr. Carmen Pălăcean – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept
 • Conf.univ.dr. Manuela Tăbăraş – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept
 • Lect.univ.dr. Violeta Slavu – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept
 • Lect.univ.dr. Aurelia Herling – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept
 • Lect.univ.dr. Mihaela Paul – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept
 • Asist.univ.drd. Petruţa Ispas – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept
 • Asist.univ.dr. Mădălina Dinu – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept
 • Asist.univ.dr. Ioan Morariu – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept

 

SECRETARIAT

 • Asist.univ.drd. Alina Monica Axente – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept
 • Asist.univ.drd. GeorgianaTeodorescu – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept
 • Asist.univ.drd. Daniela Dancă – Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept

 

PROGRAMUL CONFERINŢEI

 Vineri 9 mai 2014 

 • ora 930-1000 – Înregistrare participanţi
 • ora 1000-1100 – Deschiderea oficială
 • ora 1110-1300 – Prezentare lucrări în plen
 • ora 1300-1500 – Pauză de masă
 • ora 1500-1800 – Prezentare lucrări pe secţiuni
  • Drept privat
  • Drept public
  • Drept penal
  • Drept comparat
  • Drept european şi internaţional

 

Sâmbătă 10 mai 2014

 • ora 900 – 1500 – Prezentare pe secţiuni
  • Drept privat
  • Drept public
  • Drept penal
  • Drept comparat
  • Drept european şi internaţional
 • ora 1500 – 1530 – Închiderea Conferinţei, înmânarea Certificatelor de participare
 • ora 1530 – 1700 – Prânz

                                                                                                   

Limbile agreate de expunere şi manifestare ştiinţifică sunt: engleză, franceză, spaniolă şi italiană.

Limbile în care trebuie trimise studiile sunt: română şi engleză.

 

TERMENE

 • Înscrierea online – 15 martie 2014
 • Expedierea studiului – 5 aprilie 2014 (expedierea studiului se va face în limba engleză şi în limba română)
 • Notificarea acceptării studiului propus – 14 aprilie 2014
 • Plata taxei – 30 aprilie 2014
 • Publicarea programului conferinţei – 5 mai 2014
 • Desfăşurarea Conferinţei – 9,10 mai 2014

 

INFORMAŢII PRIVIND AUTORII

Condiţiile de editare pot fi descărcate de aici.

Studiile şi formularul de înregistrare vor fi trimise la adresa:  ilc2014@univ.utm.ro

 

TAXE

Taxa de participare la Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale este de:

 • 200 lei participanţi români
 • 50 EURO participanţi din străinătate.

 

Plata taxei de participare include :

 • volumul Conferinţei  care va fi tipărit de Editura Hamangiu;
 • materialele Conferinţei:programul conferinţei,materiale promoţionale (mapa conferinţei, ecuson, pliant, pix);
 • pauzele de cafea.       

Fiecare autor poate participa la Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale cu maxim două studii (autor, coautor). Taxa se achită pe articol şi nu  pe autori.

   

DETALII PRIVIND PLATA

Notificarea acceptării studiului propus este urmată de plata taxei de participare către Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti.

Taxa de participare la Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale este de:

 • 200 lei participanţi români
 • 50 EURO participanţi din străinătate

 

Taxa se va plăti în contul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, în următorul cont deschis la B.C.R. – RO49RNCB0546029228350001, Cod fiscal: RO4337662 sau la Casieria Universitatii Titu Maiorescu-str.Dambovnicului, nr.22, sector 4 București.

Pe documentul de plata trebuie să existe menţiunea ,,Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale 2014”. Taxa se achită pe articol şi nu pe autor.

Ordinul de plată trebuie comunicat pe adresa: ilc2014@univ.utm.ro.