PROGRAMUL
MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE
organizate de Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor
în anul 2021

Universitatea Titu Maiorescu din București

 

Nr. crt.Tema manifestării ştiinţificeOrganizatorPerioadaObservaţii

I. Workshop-uri

Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor

1.Direcții viitoare în dezvoltarea leadership-ului: principii și aplicațiiFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Științe EconomiceMartie 2021Workshop
2.Raportarea durabilității: scurt ghid de implementare și beneficiile saleFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Științe EconomiceMartie 2021Workshop în colaborare cu ASF Romania
3.Legătură nevăzută între raportarea durabilității și raportarea financiară: paradigma finanțelor comportamentaleFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Științe EconomiceAprilie 2021Workshop
4.Ateliere de AntreprenoriatFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Științe EconomiceMartie-Mai 2021Dezbateri organizate cu studenții facultății şi elevii din liceele bucureștene
5.Rolul instrumentelor de raportare CSR în creșterea performanței managementului organizațieiFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Științe EconomiceMai 2021Workshop
6.Provocări pentru modelele de afaceri în contextul transformării digitaleFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Științe EconomiceMai 2021Workshop

II. Sesiuni de comunicări ştiinţifice

Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor

1.Sesiune de Comunicări Științifice  a Cercurilor StudențeștiFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea AfacerilorMartie 2021Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice
2.Conferința Internațională pentru Studenți și Elevi „Economia Verde: provocări, constrângeri și oportunități” (Green Economy: challenges, constraintes and opportunities)Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea AfacerilorMai 2021

III. Alte acţiuni de promovare a cercetării ştiinţifice (proiecte de cercetare, şcoli de studii avansate, colocvii etc.)

Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor

1.BDO Summer School Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea AfacerilorIulie 2021Şcoală de vară

 

 


 

PROGRAMUL
MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE
organizate de Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate și Administrarea Afacerilor
în anul 2020

Universitatea Titu Maiorescu din București

 

Nr. crt.Tema manifestării ştiinţificeOrganizatorPerioadaObservaţii

I. Workshop-uri

Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor

1.Ethical Standards and Practice in Managerial and Financial AccountingFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de GestiuneMartie 2020Workshop
2.Incubatoare virtuale de afaceri: o modalitate alternativă de a dezvolta și deservi zone perifericeFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor

Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Martie 2020Workshop

în colaborare cu ASF Romania

3.Valențele Guvernanței Corporative în procesul de raportare contabilăFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de GestiuneAprilie 2020Workshop
4.Ateliere de AntreprenoriatFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor

Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Martie-Mai 2020Dezbateri organizate cu studenții facultății şi elevii din liceele bucureștene
5.Economiile emergente și finanțarea IMM-urilorFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de GestiuneMai 2020Workshop
6.Perspective globale privind gestionarea riscurilor în sectorul publicFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor

Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Mai 2020Workshop

II. Sesiuni de comunicări ştiinţifice

Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor

1.Sesiune de Comunicări Științifice  a Cercurilor StudențeștiFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea AfacerilorMartie 2020Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice
2.Conferința Internațională pentru Studenți și Elevi „Economia Verde: provocări, constrângeri și oportunități” (Green Economy: challenges, constraintes and opportunities)Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea AfacerilorMai 2020

III. Alte acţiuni de promovare a cercetării ştiinţifice
(proiecte de cercetare, şcoli de studii avansate, colocvii etc.)

Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor

1.BDO Summer School Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea AfacerilorIulie 2020Şcoală de vară

 


 

Activitatea de cercetare din Facultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor se desfăşoară conform Regulamentului de organizare, desfășurare și finanțare a activității de cercetare ştiinţifică în Universitatea Titu Maiorescu și are la bază un Plan strategic conceput pe diverse orizonturi de timp, cuprinzând obiectivele generale şi specifice, temele de cercetare, colectivele şi responsabilii, termenele de realizare, modalităţile de valorificare şi costurile estimative. Atât Planul strategic pe termen lung, cât și Planurile operaționale anuale sunt avizate de către Consiliul Facultăţii şi in final de către Senatul UTM.

Conform acestui plan, obiectivele generale ale activităţii de cercetare ştiinţifică sunt:

 • promovarea cercetării ştiinţifice din facultate la standarde naţionale şi internaţionale prin participarea la Programele naţionale/europene şi internaţionale de cercetare;
 • implicarea tinerilor în cercetarea ştiinţifică (cadre didactice, doctoranzi, masteranzi, studenţi);
 • strângerea legăturilor cu mediul de afaceri în vederea oferirii de soluţii, prin contracte de cercetare şi transfer tehnologic, la probleme specifice;
 • înmulţirea parteneriatelor și colaborărilor ştiinţifice cu diverse institute de cercetare și universități din țară și străinătate;
 • atragerea de venituri suplimentare din cercetarea ştiinţifică pentru dezvoltarea facultății și universității.

 

Obiectivele specifice ale activităţii de cercetare ştiinţifică  sunt:

 • accesarea fondurilor structurale și de coeziune şi a competițiilor de proiecte de cercetare naționale și  internaționale;
 • încheierea de contracte de cercetare şi transfer tehnologic cu mediul de afaceri;
 • identificarea căilor pentru realizarea unui echilibru între activitățile de cercetare și cele de predare, în funcţie de specificul fiecărei facultăţi, departament, domenii prioritare, surse de finanţare etc.
 • elaborarea de lucrări ştiinţifice valorificate prin:
  • publicare în reviste de specialitate recunoscute CNCIS, indexate în baze de date internaționale și cotate ISI cu factor de impact mai mare decât 0;
  • publicare în proceedings-urile unor simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale cu vizibilitate;
  • participare la manifestări ştiinţifice de prestigiu în țară și în străinătate.

 

Activitatea de cercetare ştiinţifică este o sarcină expresă a fiecărui cadru didactic, prevăzută în statele de funcţiuni şi în fişele posturilor. De asemenea, la activitatea de cercetare științifica participă și studenții și masteranzii Facultății, sub diverse forme, cu precădere prin:

 1. cercetare ştiinţifică realizată în mod independent, îndrumată de cadrele didactice şi finalizată prin studii de caz, proiecte, lucrări de diplomă, disertaţii şi altele;
 2. participarea la realizarea unor programe sau proiecte coordonate de centrele de cercetare ştiinţifică sau colectivele de cercetare ştiinţifică;
 3. susținerea de lucrări în cadrul sesiunilor cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
 4. elaborarea de articole în vederea publicării în revistele studențești.

 

Calitatea activității de cercetare desfășurate în facultatea noastră este evidențiată și de datele din următorul tabel referitoare la publicațiile cadrelor didactice:

 

Anul20162017201820192020
Articole publicate în reviste cotate ISI34548
Articole publicate în reviste indexate BDI1420222522

 

Facultatea de Finanțe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor a dobândit o tradiţie în organizarea sesiunilor anuale de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice şi studenţilor. Aceste manifestări au ca principal obiectiv încurajarea şi promovarea cercetării ştiinţifice a studenţilor şi cadrelor didactice, precum şi încurajarea colaborării dintre profesori şi asistenţi în redactarea unor materiale ştiinţifice de cercetare.

Astfel, în fiecare an, la secțiunea „Tendințe si necesitați in cercetarea științifica româneasca generate de dinamica mediului economic globalizat”, din cadrul Conferinţei Internaţionale anuale a Universității Titu Maiorescu intitulata EDUCAŢIE ŞI CREATIVITATE PENTRU O SOCIETATE BAZATĂ PE CUNOAŞTERE organizată în luna noiembrie, cadrele didactice ale facultății noastre participa cu lucrări de calitate, ca autori unici sau în colaborare.

 

Alte evenimente științifice (conferinţe, simpozioane, workshop-uri, mese rotunde) organizate de cătreFacultatea de Finanţe-Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor în ultimii 3 ani au fost:

Titlul / perioadaOrganizatori
Firmele de audit, impozitarea amânată și raportarea financiară, workshop, 27 mai 2019Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Optimizarea costurilor fiscale, workshop, 22 mai 2019Departamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor
Conferința Internațională pentru Studenți și Elevi „Economia Verde: provocări, constrângeri și oportunități” (Green Economy: challenges, constraintes and opportunities) – 18 mai 2019Departamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Audit organizațional în era digitală, workshop, 11 aprilie 2019Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Laboratorului Academic cu tema ” Bursa de Valori București” în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară – 12 martie 2019Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Laboratorului Academic cu tema ” Piața de capital de la teorie la practică” în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară – 26 noiembrie 2018Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Laboratorului Academic cu tema ” Societățile de servicii de investiții financiare” în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară – 20 noiembrie 2018Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Cum obţii un suport financiarpentru a-ţi transforma ideea într-un business – 10 noiembrie 2018Departamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor
BDO Summer School – iulie 2018Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
BDO Financial Audit Beyond Numbers, workshop, 12 mai 2018Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Find what motivates you and how shape the perfect career for you, workshop, 24 aprilie 2018Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Energy and inspiration for your career, workshop, 17 aprilie 2018Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Combinări de întreprinderi: practici contabile naţionale şi internaţionale – 22 martie 2018Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Laboratorului Academic cu tema ”Organisme de plasament colectiv” în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară – 13 ianuarie 2018Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Spirala contagioasă a insolvenţei – 10 ianuarie 2018Departamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor
Laboratorului Academic cu tema ”Pași în listarea companiilor pe piața locală” în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară – 13 decembrie 2017Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Pledoarie pentru aplicarea IFRS – 28 noiembrie 2017Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Conferința Internațională pentru Studenți și Elevi „Economia Verde: provocări, constrângeri și oportunități” (Green Economy: challenges, constraintes and opportunities) – 24 noiembrie 2017Departamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Laboratorului Academic cu tema ”Intermedierea pe piața de capital” în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară – 22 noiembrie 2017Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Spiritul antreprenorial bazat pe valori sociale: generația digitală, Masă rotundă, 10 noiembrie 2017Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Perspective, tendințe și aplicații în finanțe și contabilitate corporativă,  10 octombrie 2016,       Masă rotundăDepartamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Ateliere de Antreprenoriat – workshop, aprilie – mai 2017Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Combinări de întreprinderi: practici contabile naţionale şi internaţionale, workshop, 10 aprilie 2017Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Standardele Internaționale de Raportare Financiară și Noile Direcții în Managementul Veniturilor, workshop, 20 martie 2017Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Controlling şi performanţă în cadrul entităţii economice, workshop, 15 ianuarie 2017Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Servicii de performance advertising pentru afacerile online: Google AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads – workshop, mai 2016Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
PFA versus societate comerciala. Avantaje si riscuri economice in desfășurarea activității 2016, Masă rotundăDepartamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Fiscalitatea românească versus fiscalitatea europeană, Ed. a IV a. Dezbateri asupra Noului Cod Fiscal – 2016, Masă rotundăDepartamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Considerații asupra Legii darii in plata – implicații asupra sistemului bancar, pieței imobiliare si a creditului ipotecar – 2016, Masă rotundăDepartamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor
Dezbatere privind gestionarea  fondurilor europene pentru perioada 2014-2020 – oportunitati si constrângeri pentru Romania. Concluzii după încheierea exercițiului financiar 2007-2013 – 2016, Masă rotundăDepartamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Conferința Internațională pentru Studenți și Elevi „Economia Verde: provocări, constrângeri și oportunități” (Green Economy: challenges, constraintes and opportunities) – 18 mai 2016Departamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor, Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Economia subterana în Romania, 10 mai 2016, Masă rotundăDepartamentul de Finanțe si Administrarea Afacerilor
E-commerce. Work-shop. Studiu de caz: Republica Bio, aprilie 2016Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
HOW TO FIND ANGEL INVESTORS FOR YOUR START-UP, work-shop, aprilie 2016Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Story-Telling si comunicare, workshop, aprilie 2016Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Relansarea economiei românești – o necesitate stringentă, Ed. a – III a, 2015, Masă rotundăDepartamentul de Finanțe si Administrarea Afacerilor
Fiscalitatea românească versus fiscalitatea europeană, Ed. a III a, 2015, Masă rotundăDepartamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Importanţa educației financiar- bancare la nivelul tinerilor, ed a II a, 2015, Masă rotundăDepartamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor
Creditarea non-guvernamentala in Romania – stimulente si obstacole, 2015, Masă rotundăDepartamentul de Finanțe şi Administrarea Afacerilor
Gestiunea afacerilor folosind sisteme ERP, 2015, Masă rotundăDepartamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Relansarea economiei românești – o necesitate stringentă, Ed. a – II a , 2014, masa rotundaDepartamentul de Finanțe si Administrarea Afacerilor
Fiscalitatea românească versus fiscalitatea europeană, Ed. a II a, 2014, workshopDepartamentul de Economie, Contabilitate si Informatica de Gestiune
Adoptarea monedei unice in Romania – calendar, avantaje, costuri, 2014, WorkshopDepartamentul de Finanțe si Administrarea Afacerilor
„Tendințe în Grafica Publicitară. Plat vs Realist, work-shop, martie 2014Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
4 Workshop-uri despre Marketing on-line, aprilie-mai 2014Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Eşti pregătit pentru interviul de angajare? Work-shop, februarie 2014Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Analiza performanţei întreprinderii – un pas către managementul valorii, ianuarie 2014, Masă rotundăCentrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Avantaje şi oportunităţi privind restructurarea unei întreprinderi, Work-shop, 20 ianuarie 2014Departamentul de Finanțe si Administrarea Afacerilor
“Bursa locurilor de muncă – Măsură activă de ocupare”, Ediţia I – 8 aprilie 2014Centrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Gestiunea afacerilor folosind sisteme ERP, 2014, Masă rotundăCentrul de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic din FBCAA
Modernizarea şi creșterea performanţei sistemului educațional din România prin implementarea unor soluții informatice integrate pentru evidenţa şi gestiunea cursanților, e –Learning, evaluarea cadrelor didactice, evidenţa traseului profesional al cursanților etc., Workshop, 2013Departamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Relansarea economiei românești – o necesitate stringentă, 2013, WorkshopDepartamentul de Finanțe si Administrarea Afacerilor
Fiscalitatea românească versus fiscalitatea europeană, 2013, workshopDepartamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Importanta, impactul şi utilizarea rețelelor de socializare online, 2013, masa rotundaDepartamentul de Economie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune

 

Stabilirea de parteneriate in domeniul cercetării științifice a fost o preocupare continuă la nivelul Facultății. Încă din anul 2010, Facultatea de Finanţe – Bănci, Contabilitate şi Administrarea Afacerilor a încheiat acorduri de colaborare în cercetarea ştiinţifică economică cu Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare “Victor Slăvescu” din cadrul Academiei Române şi cu Universitatea din Chişinău. Acestea se materializează în sprijin reciproc în derularea de proiecte de cercetare, organizarea de sesiuni şi simpozioane ştiinţifice, precum şi in formarea de consorţii în vederea participării la competiţii de cercetare interne şi internaţionale.

Alte parteneriate strategice încheiate in ultimii 3 ani de către Facultate prin intermediul Centrului de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic, înființat in decembrie 2013 au fost cu următoarele entități si organizații:

 • SC PLURIVA SRL
 • SC CINNAMON PROJECT
 • SC PROGRES GROUP COM SRL
 • SC CAMEEA CONSULTING SRL
 • SC COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL
 • BANCA TRANSILVANIA
 • Beans United
 • ERBASU SA
 • RO DISTRIBUTION