Cautare

Conferinţa Internaţională cu tema “Politica legislativă între reglementare europeană, naţională şi internaţională. Noi perspective ale dreptului”, București, 24-25 mai 2013

 

 

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE DREPT, STUDII EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE,

Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept

Tema: ,, Politica legislativă între reglementare europeană, naţională şi internaţională. Noi perspective ale dreptului”

București, 24-25 mai 2013

 

 

PROGRAMUL CONFERINȚEI

 

Cu o experiență de aproape un deceniu în organizarea conferinței internaționale “Educație și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere”, desfășurată în colaborare cu   Academia Oamenilor de Știință din România , UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU din București lansează o nouă provocare științifică prin organizarea Conferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale, cu tema « Politica legislativă între reglementare europeană, naţională şi internațională. Noi perspective ale dreptului ».

Organizarea și desfășurarea Conferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale-2013 se realizează în parteneriat cu Asociaţia Română de Ştiinţe Penale , în calitate de partener pentru Secţiunea „Drept penal”, precum și cu Societatea Română de Drept European, în calitate de partener pentru Secțiunea ,,Drept European și Internațional”.

Conferința internațională de drept își propune să reunească laolaltă oameni de știință din structura academică, cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, studenți și nu în ultimul rând, practicieni ai dreptului, pentru a face schimb și a împărtăși experiențele și rezultatele lor de cercetare cu privire la cele mai diverse aspecte legate de reformarea legislației în spiritul noilor curente naționale, europene și internaționale , precum și pentru a discuta despre provocările practice întâlnite și soluțiile adoptate.

Avem credința sinceră că această importantă manifestare științifică va fi una dintre cele mai prestigioase evenimente din calendarul juridic național, cu ecou internațional, oferind o oportunitate pentru discutarea problemelor de actualitate,care afectează comunitatea juridică,urmărind să evidențieze noi soluții și interpretări. Un rol aparte va fi acordat noilor codificări, în special Noului Cod civil, Noului Cod de procedură civilă, dar și perspectivei intrării în vigoare a Noului Cod penal și a Noului Cod de procedură penală.

Într-o lume în care sistemele juridice interferează tot mai mult, tradiția juridică necesită o upgradare perpetuă pentru a răspunde diversității. Conferința pleacă de la ideea că LEGEA nu se dezvoltă abstract, ci este modelată de societate, de realitatea economic-socială, de medii intelectuale, culturale și lingvistice, dar mai ales de necesități imediate și de imprimarea unor soluții adecvate.

Vă invităm să fiți o fereastră deschisă a noilor interpretări.

Conferinţa se va desfăşura în Bucureşti , la sediul Facultății de Drept-Universitatea Titu Maiorescu, din Calea Văcăreşti nr.187, sector 4 .

Informații privind Conferința găsiți pe site-ul Universității Titu Maiorescu: http://www.utm.ro/facultatea-de-drept-bucuresti/conferinta-internationala-de-drept-studii-europene-si-relatii-internationale/

Persoană de contact: Iulia Alecu – Şef serviciu Relaţii Internaţionale, Programe comunitare şi Studenţi Străini, Universitatea Titu Maiorescu

Telefon de contact: 021.330.25.37

Email de contact: ilc@utm.ro .