EXAMEN DE DISERTATIE – data 16.09.2020

 

Master CAEC, ora 14, cancelarie etaj 2 (corp M)

Master FPF,  ora 16,  cancelarie etaj 2 (corp M)

 

Examenele se vor susține cu respectarea măsurilor de protecție și de distanțare socială.

 

PROGRAMARE SUSȚINERE EXAMEN DE DISERTAȚIE

 

Accesul în clădire și la sala de examen M 207 se va face numai conform orelor indicate.

Accesul în clădire și la sala de examen  M 204 se va face numai conform orelor indicate

 


EXAMEN DE DISERTAŢIE

SESIUNEA IULIE 2020

 

Dosarul pentru înscrierea la examenul de DISERTAŢIE trebuie să cuprindă:

•    Certificat de naştere – copie legalizată;
•    Certificat de căsătorie – copie legalizată (unde este cazul);
•    Copie C.I.;
•    Diploma de bacalaureat – original şi copie legalizată;
•    Diploma de licenţă – original şi copie legalizată;
•    2 fotografii ¾ hârtie foto color;
•    Fişa de lichidare (formular tip care se găseşte la secretariatul facultăţii);
•    Cerere de înscriere la examenul de disertaţie (formular tip care se găseşte la secretariatul facultăţii);
•    Referat semnat de coordonatorul lucrării de disertaţie;
•    Chitanţa care atestă plata taxei de disertaţie;
•    Lucrarea de disertaţie, printată şi pe suport electronic (CD).