Universitatea Titu Maiorescu anunță scoaterea la concurs în semestrul I al anului universitar 2023-2024 a următoarelor posturi didactice vacante, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 439, Partea a III-a, din 29 noiembrie 2023, după cum urmează:

FacultateDepartamentPozFunc.DisciplinaTem.

Biblio.

Candidați ÎnscrișiCVFișă
Evaluare
Fișa
Lucrării
R
Facultatea De DreptDrept Public48Lect.Drept instituțional al Uniunii Europene; Drept instituțional al uniunii Europene; Drept internațional public (1); Drept internațional public (2)T48

B48

Panc
Daniela
P_DF_V_P_DF_L_P_DA
Facultatea De Drept și Științe Economice Tg. JiuDrept Public și Drept Privat6Conf.
Univ.
Drept procesual civil(1). Drept procesual civil (2). Drept comercial (1). Drept comercial (2)T6

B6

Drăghici
Cristian
D_CF_V_D_CF_L_D_CA
Drept Public și Drept Privat12Lect.Teoria generală a dreptului (1). Teoria generală a dreptului (2). Drept civil. Teoria generalăT12

B12

Deaconu
Dascălu
Diana
Nicoleta
D_DF_V_D_DF_L_D_DA
Facultatea  de InformaticăInformatică13Conf.
Univ.
Arhitectura sistemelor de calcul. Inginerie softwareT13

BI13

Rogobete MariusR_BF_V_R_BF_L_R_BA
Informatică23Asist.
Univ.
Fundamentele programării. Programare în Python. Tehnici avansate de programare.T23

BI23

Facultatea de PsihologiePsihologie și Psihoterapie25Asist.
Univ.
Psihologia muncii. Epistemiologie (Op). Practică de specialitateT25

BP25

Constantinescu
Natalia
C_NF_V_C_NF_L_C_NA
Psihologie și Psihoterapie26Asist.
Univ.
Istoria psihologiei. Practică de specialitate.T26

BP26

Reghintovschi
Anatoli
Eduard
R_EF_V_R_EF_L_R_EA
Master Psihanaliză4Lect.

Univ.

Cadru psihanalitic și temporalitate; Procesul psihanalitic și timpul subiectivT4

BP4

Cuc Bogdan
Sebastian
C_BF_V_C_BF_L_C_BA
Master Psihologia Sportului6Lect.
Univ.
Optimizarea performanțelor sportive. Practică psihologică I. Practică psihologică II. Practică psihologică I.T6

BP6

Negrescu
Mihaela
Georgiana
N_MF_V_N_MF_L_N_MA
Facultatea  de MedicinăDiscipline Preclinice67

 

Asist.
Univ.
Anatomie patologică (I+II)T67

BM67

Stoica
Mustafa
Elena
S_EF_V_S_EF_L_S_EA
Discipline Medico-Chirurgicale și Profilactice111

 

Conf.
Univ.
Hematologie; Hematology; Îngrijiri calificate în hematologieT111

BM111

Andreescu
Mihaela
A_MF_V_A_MF_L_A_MA
113

 

Conf.
Univ.
Surgical Semiology  (I+II); Surgical manoeuvres skills (1st module)T113

BM113

Săvulescu
Alexandru
Florin
S_AF_V_S_AF_L_S_AA
115

 

Conf.
Univ.
Dermatovenerologie; Boli autoimune în dermatologie (OP); Dermatological autoimmune diseases (EL); DermatologieT115

BM115

Olteanu
Rodica
O_RF_V_O_RF_L_O_RA
164

 

Șef  lucrăriObstetrică; Ginecologie; Contracepție vs. planning familial (OP); Gynecology; Contraception vs family planning (OP)T164

BM164

Carpus
Ioana
Doretty
C_DF_V_C_DF_L_C_DA
171

 

Șef  lucrăriOrthopedics and Traumatology; Ortopedie și traumatologieT171

BM171

Anghelescu
Dan
Valentin
A_DF_V_A_DF_L_A_DA
172

 

Șef lucrăriDiabet, boli de nutriție și metabolice; Nutriție și dietetică; Nutriție și dietetică (OP)T172

BM172

Constantin
Ciprian
C_CF_V_C_CF_L_C_CA
173

 

Șef lucrăriMedicină internă. Gastroenterologie; Semiologie medicală; Medicină internăT173

BM173

Obilișteanu
Gabriela
Carmen
O_GF_V_O_GF_L_O_GA
207

 

Asist.
Univ.
Radiologie- imagistică medicală; Radiologie și imagistică medicală; Abilități practice medicale (modul I)T207

BM207

Stoian MirceaS_MF_V_S_MF_L_S_MA
208

 

Asist.
Univ.
Semiologie medicalăT208

BM208

Lungana
Mihai
Florin
L_FF_V_L_FF_L_L_FA
216

 

Asist.
Univ.
PsihiatrieT216

BM216

Roventa
Grivei
Costin
Emilian
R_CF_V_R_CF_L_R_CA
Facultatea    de Medicină DentarăDiscipline de Specialitate Medicină Dentară27Conf.Parodontologie (I); Parodontologie (II)T27

B27

67Asist.
Univ.
Morfologie și aspecte terapeutice ale dentiției deciduale; Prevenție oro-dentară I; Prevenție oro-dentară IIT67

B67

78Asist.
Univ.
Estetica în medicina dentară; Reabilitare orală – practica de specialitateT78

B78

Facultatea   de FarmacieFarmacie12ConfTerminologie farmaceutică și medicală; Fizică farmaceutică; Tehnologie farmaceutică IIIT12

B12

Sârbu IulianS_IF_V_F_IF_L_S_IA
28Șef lucrăriTehnologie farmaceutică I; Tehnologie farmaceutică IVT28

B28

Mati ErandM_EF_V_M_EF_L_M_EA
Facultatea   AMG Tg. JiuAsistență Medicală Generală18Lect.Dermatologie şi nursing dermatologie (Îngrijiri calificate în dermatologie); Boli infecţioase şi nursing  boli infecţioase (Îngrijiri calificate în boli infecțioase)T18

B18

19Lect.Farmacologie; Fiziopatologie; FiziopatologieT19

B19

27Lect.Microbiologie (Bacteriologie, Virusologie, Parazitologie); Alergologie și imunologie clinică (op); Nursing generalT27

B27

29Lect.Promovarea sănătății și educație pentru sănătate; Genetică; Boli cu transmitere sexuală (op)T29

B29

F.E.S.C.R.IComunicare,

Relații Publice,

Limbi Străine

3Lect.Fundamentele pedagogie speciale; Educație incluzivă; Psihopedagogia jocului; Psihopedagogia dificultăților de învățare (Op)T3

B3

Costache
Alina
Corina
C_AF_V_C_AF_L_C_AA
4Lect.Educație timpurie; Pedagogia învățământului primar și preșcolar; Practică pedagogică învățământ preșcolar (III); Practică pedagogică învățământ preșcolar (IV); Practică pedagogică învățământ preșcolar (V);  Practică pedagogică învățământ preșcolar (VI)T4

B4

29Asist.
Univ.
Engleză juridicăT29

B29

Ivan
Alexandra
Maria
I_AF_V_I_AF_L_I_AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRORECTOR,

Conf. Univ. dr. Elena RUSU

 

 

 

CALENDARUL SESIUNII DE CONCURSURI:

 

Nr. crt.ActivitateaCalendar
1.Data publicării în Monitorul Oficial29 noiembrie 2023
2.Perioadă de înscriere29 noiembrie 2023-15 ianuarie 2024
3.Perioadă de susținere a probelor30 ianuarie 2024 – 02 februarie 2024
4.Comunicarea rezultatelor06 februarie 2024
5.Depunerea contestațiilor06-09 februarie 2024
6.Analiza și soluționarea contestațiilor09 februarie 2024 – 12 februarie 2024
7.Comunicarea rezultatelor contestațiilor13 februarie 2024

 

Depunerea dosarelor de concurs în vederea înscrierii la concurs se face personal de către candidați la sediul Rectoratului Universității Titu Maiorescu din București, strada Dâmbovnicului nr. 22, Sector 4, etaj I, Serviciul Resurse Umane-Salarizare, după următorul program:

 

  • În perioada 29 noiembrie 2023 – 20 decembrie 2023, în zilele lucrătoare, între orele 900 – 1600
  • În perioada 4 ianuarie 2024 – 14 ianuarie 2024, în zilele lucrătoare, între orele 900 – 1600
  • Ultima zi de înscriere 15 ianuarie 2024, orele 900 – 1300

 

 

LISTA DOCUMENTELOR CE TREBUIE DEPUSE LA DOSAR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA CONCURS:

Lista documentelor se poate consulta click aici!

 

Metodologia proprie de ocupare a posturilor didactice și de cercetare vacante a Universității Titu Maiorescu poate fi consultată aici. Informațiile privind descrierea posturilor scoase la concurs, atribuțiile postului, salariul minim de încadrare la momentul angajării, calendarul concursului, tematica probelor de concurs ș.a. vor putea fi consultate în cel mai scurt timp pe pagina web www.jobs.edu.ro a Ministerului Educației.

 

[1] Formularele actualizate pentru concursul curent pentru documentele marcate cu asterisc se ridică exclusiv de la Serviciul Resurse Umane-Salarizare. Copiile documentelor solicitate trebuie să fie certificate pentru conformitate cu originalul de către personalul Serviciului Resurse Umane-Salarizare. Dacă un candidat prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate